Cynhadledd Artes Mundi 5 - Amlinellau Cymdeithasol: Celf ar y Ffiniau

Date posted: September 3, 2012

Cyfarwyddwr Amgueddfa Diniweidrwydd Orhan Pamuk, Esra Aysun, yw un o’r siaradwyr a fydd yn ymuno ag artistiaid rhestr fer Artes Mundi 5 am gynhadledd undydd, Amlinellau Cymdeithasol: Celf ar y Ffiniau ddydd Mercher 28 Tachwedd, Amgueddfa Cymru, Caerdydd.

Cynhelir y Gynhadledd ar y diwrnod cyn cyhoeddi Gwobr Artes Mundi 5, gwobr gelfyddydau fwyaf y DU. Mae’n ffurfio rhan o raglen Arddangosfa Artes Mundi 5, sy’n cyflwyno gwaith saith artist cyfoes arloesol yn Amgueddfa Cymru, Caerdydd, yn Chapter ac ar draws y ddinas tan 13 Ionawr 2013.

Artistiaid enwebedig 2012 yw Miriam Bäckström, Tania Bruguera, Phil Collins , Sheela Gowda, Teresa Margolles, Darius Mikšys ac Apolonija Šušteršič.

I gynulleidfaoedd y DU, mae’r sioe hon – un na ddylid ei cholli – yn darparu trosolwg prin o’r byd celf cenedlaethol. A hithau’n cael ei chynnal bob yn ail flwyddyn, mae Artes Mundi’n ymrwymedig i gefnogi artistiaid gweledol cyfoes o bob cwr o’r byd y mae eu gwaith yn ymgysylltu â realaeth gymdeithasol, profiad y mae pobl wedi byw drwyddo a’r cyflwr dynol.

Mewn byd sydd wedi’i globaleiddio’n fwyfwy, lle y mae ffiniau’n cael eu cyflunio, eu dileu a’u hailddiffinio, gall artistiaid gynnig sylwebaeth fywiog ac annisgwyl ar ddigwyddiadau o’r fath. Yma, mae’r gwerthoedd sy’n gysylltiedig â goddrychedd a hunaniaeth, diwylliant uchel a thorfol, cofio ac anghofio, yn aml yn cael eu pylu a’u herio i ffurfio cadarnleoedd gwrthsafol wrth fynd ar ôl hanesion ehangach o fywyd cymdeithasol a gwleidyddol.

Digwyddiad undydd fydd Amlinellau Cymdeithasol: Celf ar y Ffiniau  ar y cyd â Chanolfan Ymchwil Ffotograffig Ewrop a Phrifysgol Casnewydd.  Mae’n dwyn yr artistiaid sydd ar y rhestr fer ar gyfer y wobr eleni, detholwyr a churadur Artes Mundi 5 ynghyd â haneswyr a beirniaid i siarad am eu gwaith. Cynigir fframiau cyfeirio amgen gan Dai Smith, Cadair Hanes Diwylliannol Raymond Williams, Prifysgol Abertawe; Alexis Nuselovici, Cadeirydd Astudiaethau Diwylliannol Modern, Prifysgol Caerdydd ac Esra Aysun, Cyfarwyddwr Amgueddfa Diniweidrwydd, Istanbwl.

Bydd trafodaethau bord gron yn cynnwys yr artistiaid Miriam Bäckström, Tania Bruguera, Phil Collins, Sheela Gowda, Teresa Margolles, Darius Mikšys ac Apolonija Šušteršič mewn sgwrs â detholwyr Artes Mundi 5 Anders Kreuger (M HKA, Antwerp) a Sofia Hernandez Chong Cuy (Mercosul Biennial, Porto Alegre a Colección Patricia Phelps de Cisneros, Caracas ac Efrog Newydd) a Ben Borthwick (Cyfarwyddwr Artistig Artes Mundi 5).

Bydd y diwrnod yn cloi gyda’r perfformiad cyntaf yn y byd o ddrama Miriam Bäckström Motherfucker yn Chapter, Caerdydd.

Ar fore 29 Tachwedd, bydd digwyddiad i ddilyn hyn ar ffurf cyfarfod llawn ‘Drannoeth y Drin’, yn Amgueddfa Cymru o 10.30 tan 11.30am gyda Heike Roms (Prifysgol Aberystwyth), Nicholas Thornton (AC), Iwan Bala (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant) ac Alfredo Cramerotti (Mostyn) mewn sgwrs â Russell Roberts (Prifysgol Cymru, Casnewydd).

Mae saith artist y rhestr fer yn adnabyddus yn rhyngwladol. Mae pob artist yn arddangos o leiaf un gwaith o bwys ac mae rhai prosiectau yn newydd ar gyfer yr arddangosfa hon neu maent heb eu dangos o’r blaen yn y DU. Mae’r gwaith a gynhwysir yn Artes Mundi 5 yn edrych ar destunau mor amrywiol a thrais cyffuriau yn Mecsico, teledu realaeth, amodau gweithwyr yn India a natur gymdeithasol a gwleidyddol amgylcheddau byw trefol.

Diwedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Catriona Wright, Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu Artes Mundi
E-bost – catriona.wright@artesmundi.org
Ffôn – 029 2055 5300

Nodiadau i Olygyddion
Pris y tocynnau yw £25 a £20 (Consesiynau) ac maent ar gael oddi ar www.artesmundi.org neu ffoniwch 029 2055 5300

Artes Mundi
Sefydliad celfyddydau rhyngwladol yw Artes Mundi sydd â’i gartref yng Nghymru. Wedi’i sefydlu yn 2002, mae Artes Mundi’n ymrwymedig i gefnogi artistiaid gweledol cyfoes ac arloesol o bedwar ban byd y mae eu gwaith yn ymgysylltu â realaeth gymdeithasol a phrofiad y mae pobl wedi byw drwyddo.

Yn 2010 dyfarnwyd Gwobr Artes Mundi 4 i Yael Bartana a aeth yn ei flaen i gynrychioli Gwlad Pwyl ym Miennale Fenis 2011 (Mehefin – Tachwedd 2011). Dyfarnwyd y Wobr Artes Mundi gyntaf yn 2004 i Xu Bing, artist a aned yn Tsieina sy’n byw yn Efrog Newydd. Yn 2006 dyfarnwyd Gwobr Artes Mundi 2 i’r artist o’r Ffindir Eija-Liisa Ahtila, ac yn 2008 i’r artist o’r India NS Harsha.

Mae Artes Mundi yn cael ei hariannu’n gyhoeddus gan Gyngor Celfyddydau Cymru a chan Gyngor Dinas Caerdydd.  Bank of America Merrill Lynch yw prif noddwr Arddangosfa a Gwobr Artes Mundi 5.

eCPR
Wedi’i sefydlu yn 2000 fel y Ganolfan Ymchwil Ffotograffig  a’i dynodi’n Ganolfan Ymchwil Ffotograffig Ewrop yn 2008, mae eCPR yn cynnig canolbwynt yng Nghymru ar gyfer ymchwil uchel ei safon ym maes ffotograffiaeth sy’n adeiladu ar ei threftadaeth sefydliadol a’i hysgolheictod sy’n enwog yn rhyngwladol. Mae’n anelu at ddatblygu gwaith sy’n ymdrin â hanesion diwylliannol ffotograffiaeth a’r materion a’r trafodaethau cyfoes sy’n dylanwadu ar arferion celf a dogfen ffotograffig ac sy’n seiliedig ar ffilm. Mae eCPR yn adeiladu ar ddeinameg addysgol cychwynnol  rhwng celf a dogfen a ddeilliodd o ddysgeidiaeth Keith Arnatt a David Hurn yn y 1970au. Mae hyn wedi esblygu er mwyn bod yn fwy perthnasol i’r berthynas a’r cyd-ddibyniaethau cyfnewidiol rhwng celf a dogfen.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan