TERESA MARGOLLES YW ENILLYDD GWOBR GELF RYNGWLADOL £40,000 ARTES MUNDI 5

Date posted: January 1, 2013

Cyhoeddwyd enillydd gwobr Artes Mundi 5 mewn seremoni gyda’r nos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. O restr fer o 7, dewiswyd Teresa Margolles fel enillydd y wobr gan banel o guraduron a chyfarwyddwyr rhyngwladol. Gwobr £40,000 Artes Mundi yw’r wobr ariannol fwyaf a ddyfernir ar gyfer y celfyddydau yn y DU ac mae’n un o’r pwysicaf yn y byd. Mae 30,000 o ymwelwyr eisoes wedi ymweld â’r arddangosfa ers ei hagor ym mis Hydref.

29 Tachwedd 2012

Cyhoeddwyd enillydd gwobr Artes Mundi 5 mewn seremoni gyda’r nos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. O restr fer o 7, dewiswyd Teresa Margolles fel enillydd y wobr gan banel o guraduron a chyfarwyddwyr rhyngwladol. Gwobr £40,000 Artes Mundi yw’r wobr ariannol fwyaf a ddyfernir ar gyfer y celfyddydau yn y DU ac mae’n un o’r pwysicaf yn y byd. Mae 30,000 o ymwelwyr eisoes wedi ymweld â’r arddangosfa ers ei hagor ym mis Hydref.

Cymeradwyodd y panel o feirniaid, dan gadeiryddiaeth y curadur a’r darlledwr Tim Marlow, waith y saith artist ar y rhestr fer, ond cawsant eu cyfareddu gan “y grym angerddol a thaer yn ei gwaith a’i modd soffistigedig o ymdrin â thrasiedi ddynol barhaus”.

Mae gwaith Teresa Margolles yn canolbwyntio ar gythrwfl bywyd yng Ngogledd Mecsico lle mae tor-cyfraith cyfundrefnol yn ymwneud â’r diwydiant cyffuriau wedi arwain at drais a llofruddio didrugaredd. Ers derbyn ei diploma mewn meddygaeth fforensig, mae Margolles wedi astudio economi marwolaeth ac mae ei cherfluniau ymyrrol a pherfformiadau yn amlygu realiti a materoliaeth marwolaeth, fel y dangoswyd yn ei hymyriad artistig ym Miennale Fenis 2009 lle cafodd llawr pafiliwn Mecsico ei fopio â dŵr a ddefnyddiwyd i olchi cyrff meirw mewn corffdy ym Mecsico.

Yn y ddau ddarn o waith ganddi a ddewiswyd ar gyfer Artes Mundi, mae marwolaeth yn thema amlwg. Yn Plancha mae dŵr a ddefnyddiwyd i olchi cyrff mewn corffdy ym Mecsico yn diferu o uchder ar blatiau poeth. Mae pob diferyn yn anweddu gan hisian wrth daro’r platiau. Mae’r gwaith yn mynegi’r trawsnewid mewn marwolaeth o’r presennol i’r absennol a phrosesau dadelfennu. Yn y bôn, mae’n anrhydeddu’r bywydau anhysbys a gollwyd. Ar gyfer 32 años. Levantamiento y traslado donde cayo el cuerpo asesinado del artista Luis Miguel Suro, penderfynodd Margolles gludo ac arddangos teils llawr y cafodd ei ffrind agos ac artist ifanc addawol, Luis Miguel Suro, ei lofruddio arnynt yn Guadalajara, Mecsico. Trwy godi a symud y teils, trosglwyddir y drosedd a’r trais sy’n gysylltiedig â nhw yn uniongyrchol i’r Amgueddfa.

Mae’r panel o feirniaid rhyngwladol yn cynnwys Ute Meta Bauer, Deon Celf Gain, y Coleg Celf Brenhinol, Llundain; Adam Budak, Curadur Rhyngwladol Celf Gyfoes, Amgueddfa Hirshhorn, Washington; Kathrin Becker, Pennaeth Video Forum, nbk, Berlin; Karen MacKinnon, Curadur, Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe; Tim Marlow, Cyfarwyddwr Arddangosfeydd, White Cube, Llundain a Sabine Schaschl, Cyfarwyddwr, Kunsthaus Baselland, Basel.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones:

“Hoffwn i longyfarch Teresa Margolles am ennill Artes Mundi 5. Mae’r gystadleuaeth yn parhau i fynd o nerth i nerth, ac mae’n wirioneddol ryngwladol ei dylanwad. Mae’n anrhydedd o’r mwyaf taw yng Nghymru y llwyfannir y digwyddiad ac mae’n rhan bwysig iawn o sîn ddiwylliannol fywiog ein cenedl.”

Ar y cyd ag Artes Mundi, bydd Gwobr Brynu Ymddiriedolaeth Derek Williams, sef £30,000, i gaffael gwaith gan un o’r artistiaid ar y rhestr fer ar gyfer casgliad celf gyfoes Amgueddfa Cymru yn mynd i Tania Bruguera am Displacement, 1998-99.

Meddai Howard Evans, un o Ymddiriedolwyr Gweithredol Ymddiriedolaeth Derek Williams:

“Mae’n bleser gan yr Ymddiriedolaeth gefnogi’r Amgueddfa a’i phartneriaeth ag Artes Mundi trwy ariannu Gwobr Brynu Derek Williams. Mae ein

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan