Gweithio Gyda Ni

Newyddion am y swyddi gwag diweddaraf,
interniaethau a chyfleoedd gwirfoddoli

Dim swyddi gwag ar hyn o bryd.

Dod yn Wirfoddolwr

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli yn Artes Mundi? Rydym yn cynnig sawl ffordd i chi gymryd rhan, cyfarfod â ffrindiau newydd a dysgu sgiliau newydd. Mae ein gwirfoddolwyr yn darparu cymorth hanfodol i’n gweithrediadau o ddydd i ddydd, i ddigwyddiadau arbennig ac wrth gynorthwyo gyda gwaith curadurol a gweinyddol.

Cysylltu â ni

Am ragor o wybodaeth am ddod yn wirfoddolwr, e-bostiwch info@artesmundi.org

 

Am ragor o wybodaeth am ein swyddi gwag cyfredol, e-bostiwch employment@artesmundi.org