Rydym yn Cyflogi

Curadur Cynorthwyol (Cymru Fenis 10) 2022

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: AR GAU

Cynhelir cyfweliadau: 22 Gorffennaf 2022 ar amseroedd i’w cadarnhau

Dyddiad cychwyn delfrydol: 1 Awst 2022 (er y gellir trafod hyn yn y cyfweliad)

Rydym yn chwilio am swydd rhanamser (3 diwrnod) Curadur Cynorthwyol yn gweithio gyda thîm Artes Mundi a Chyngor Celfyddydau Cymru i gynllunio a darparu rhaglen o ddigwyddiadau a chyfarfodydd datblygu artistiaid Cymru Fenis 10 fel rhan o’r cymrodoriaethau, a gyda’r tîm Artes Mundi a’r artistiaid a ddewisir ar gyfer y comisiynau. Bydd ein partner Celfyddydau Anabledd Cymru hefyd yn datblygu cyfres o gomisiynau. Dyma gyfle cyffrous i groesawu talent newydd i’n tîm o guraduron ymroddedig a chefnogi artistiaid, curaduron, ysgrifenwyr ac eraill sy’n gweithio yn y celfyddydau gweledol yng Nghymru. 

 

Telerau’r Swydd 

 

  • Contract tymor penodol am flwyddyn

  • Cyflog £15,000 ar gyfer y swydd

  • Rhan amser (3 diwrnod/22.5 awr yr wythnos). Gofynnir i’r deiliad swydd ymgymryd â gwaith achlysurol gyda’r nos ac ar benwythnosau a mynychu digwyddiadau Artes Mundi, rhoddir rhybudd ymlaen llaw

  • 15 diwrnod o wyliau (heb gynnwys gwyliau banc/ cyhoeddus)

  • Rheolir gan y Curadur ac Dirprwy Gyfarwyddwr, ond byddwch hefyd yn cysylltu â thîm cyfan Artes Mundi ac yn cael eich cefnogi ganddynt.

  • Lleolir swyddfa Artes Mundi yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ond mae holl aelodau’r tîm yn gweithio gartref ar hyn o bryd. Bydd y Swyddog Curadur Cynorthwyol yn cael cymorth i weithio gartref yn ôl yr angen.

 

Ceir gwybodaeth lawn am y rôl yn y Pecyn Gwybodaeth.

 

SUT I WNEUD CAIS 

 

Dylai ymgeiswyr wneud cais am y rôl yma drwy ddefnyddio’r Ffurflen Gais a’r Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal, a’u cyflwyno drwy e-bost at opportunities@artesmundi.org gan nodi Curadur Cynorthwyol (Cymru Fenis 10) yn y llinell bwnc.

 

Cynhyrchydd Ymgysylltu Pecyn Gwybodaeth PDF

 

Cynhyrchydd Ymgysylltu Pecyn Gwybodaeth Word

 

Cynhyrchudd Ymgyslltu Pecyn Gwybodaeth Print Bras PDF

 

Cynhyrchudd Ymgyslltu Pecyn Gwybodaeth Print Bras Word

 

Gwybodaeth a Ffurflen Gais fel Ffeil Sain

 

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y swydd, y cais, y ffurflenni neu’r cyfweliad, cysylltwch â Melissa Hinkin, Curadur, yn opportunities@artesmundi.org  ac fe allwn eich helpu. 

 

Mae’r holl wybodaeth ar gael mewn fersiwn print bras neu fel canllawiau sain. 

Credit: Wales Venice 10 and CASW logo banner

Credit: Arts Council Wales and Welsh Government Logos