AR GAU: Galw am Ymddiriedolwr Artes Mundi

Y dyddiad cau ar gyfer mynegi diddordeb: au gau

Mae Artes Mundi yn adnewyddu ei gorff o Ymddiriedolwr yn rheolaidd. Rydym wrthi’n recriwtio ar gyfer hyd at bedwar Ymddiriedolwr sy’n teimlo y gallant gynnig un neu fwy o’r canlynol yn eu profiad a’u diddordebau: 

 

  • dealltwriaeth dda o werth fframweithiau cyfreithiol cadarn a llywodraethu da i sefydliadau’r ‘trydydd sector’ neu sefydliadau celfyddydol 

 

  • dealltwriaeth o rôl y celfyddydau ac addysg mewn cyd-destunau strategol ym mywyd cyhoeddus Cymru, er enghraifft ym mholisi’r llywodraeth; ariannu cyrff elusennol; yn rolau strategol sefydliadau’r celfyddydau a’r trydydd sector mewn cymunedau amrywiol 

 

  • profiad o hyrwyddo’r cyfle i gymryd rhan mewn gwaith dysgu a diwylliannol i a gyda phobl o gefndiroedd amrywiol 

 

  • profiad mewn rhwydweithiau diwylliannol ar lefel genedlaethol a rhyngwladol 

 

Mae gwybodaeth am gelf gyfoes yn llai pwysig nag angerdd dros hyrwyddo potensial prosiectau diwylliannol i ddod â phobl o bob cefndir at ei gilydd drwy’r celfyddydau, addysg a rhyngweithio cymdeithasol. 

 

Rydym yn annog yn arbennig ddatganiadau o ddiddordeb gan bobl groenliw a phobl iau (o dan 35 oed) yn ogystal â’r rheini y mae eu profiadau a’u safbwyntiau wedi’u tangynrychioli ar hyn o bryd ar y Bwrdd ac yn sector y celfyddydau.   

 

Am sgwrs anffurfiol a mwy o wybodaeth, cysylltwch â Lianne Toye, Dirprwy-Gyfarwyddwr a Phennaeth Datblygu ar lianne.toye@artesmundi.org 

 

Artes Mundi yw’r prif sefydliad celfyddydau gweledol rhyngwladol ei ffocws yng Nghymru. Mae’n creu cyfleoedd unigryw i unigolion a chymunedau lleol ymgysylltu’n greadigol â phynciau llosg ein hoes mewn ffyrdd sy’n taro tant gyda phob un ohonom.

 

Sefydlwyd Artes Mundi yn 2002 fel arddangosfa a gwobr a gynhelir bob dwy flynedd, ac rydym wedi dod yn un o’r sefydliadau celfyddydau gweledol mwyaf adnabyddus yn y DU, gyda phroffil cenedlaethol a rhyngwladol helaeth ac enw da beirniadol. Mae’r arddangosfa a’r wobr yn parhau i fod wrth wraidd rhaglen weithgarwch Artes Mundi, ond mae ei gweithgarwch drwy gydol y flwyddyn gydag artistiaid, cymunedau a phartneriaid wedi ehangu dros 20 mlynedd i’r hyn yw hi heddiw. 

 

Mae Artes Mundi yn gwmni cyfyngedig trwy warant â statws elusennol. Yr Ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol yn y pen draw am waith y sefydliad.  

 

Mae’n cael ei arwain gan Gyfarwyddwr a thîm bychan ond ymroddedig. Maen nhw’n cael eu cefnogi gan amrywiaeth o rolau eraill ar gyfer unigolion sy’n cael eu recriwtio ar gyfer prosiectau penodol. 

 

Mae Artes Mundi yn derbyn arian cyhoeddus craidd fel sefydliad Portffolio Cenedlaethol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Dinas Caerdydd, ac mae’n cael ei gefnogi hefyd gan amrywiaeth o Ymddiriedolaethau, Sefydliadau, asiantaethau’r Llywodraeth a Rhoddwyr.