Cefnogwch Ni

Mae Artes Mundi yn dod â hynodrwydd celfyddyd weledol gyfoes ryngwladol i Gymru, gan greu digwyddiadau nodedig sy’n cyfoethogi ein bywyd diwylliannol ac addysgol ac yn ysbrydoli cynulleidfaoedd newydd. Yn 2014, denodd Artes Mundi dros 115,000 o ymwelwyr i arddangosfeydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Chapter, Ffotogallery a MOSTYN yn Llandudno.

Artes Mundi 6 oedd y fwyaf llwyddiannus yn y gyfres hyd yn hyn. Derbyniodd sylw heb ei ail yn y wasg a chreodd werth £2.5 miliwn o gyhoeddusrwydd.  Daeth dros 7,000 o bobl, gan gynnwys 4,000 o blant, i ddigwyddiadau a gweithgareddau dan arweiniad ein tîm o Dywyswyr Byw. Ar ben hynny, bu 3,500 o bobl yn cymryd rhan yn ein prosiectau naid a ddaeth â chelfyddyd gyfoes i ganolfannau siopa a gofodau cyhoeddus eraill.

Ariennir Artes Mundi’n gyhoeddus gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Dinas Caerdydd, ond o hyd mae angen i ni godi bron i £2 am bob £1 rydym yn ei derbyn o bwrs y wlad. Mae hanes gwych gennym o ran adeiladu partneriaethau ag ymddiriedolaethau, sefydliadau a’r sector preifat, ond bob blwyddyn daw’n fwyfwy anodd ariannu’r prosiect rhyfeddol hwn.

Os ydych yn rhannu ein cred y gall celfyddyd gyfoes odidog drawsnewid bywydau, yna beth am ystyried cefnogi ein gwaith?

RHODDI

Byddwn bob amser yn teimlo’n gynnes iawn tuag at y bobl hynny sydd am gyfrannu i Artes Mundi. Mae’ch rhoddion yn gwneud byd o wahaniaeth. Maent yn ein galluogi i ariannu arddangosfa anhygoel arall a chynnig gweithdai a digwyddiadau a fydd yn cyflwyno celfyddyd gyfoes i filoedd o blant yng Nghymru.

Gallwch gyfrannu i’n hapêl gyffredinol drwy glicio yma. Pe bai’n well gennych gefnogi agwedd benodol ar waith Artes Mundi, croeso i chi ddod i gysylltiad drwy ddefnyddio’r ffurflen gyswllt isod.

CYMORTH RHODD

Sut bynnag y byddwch yn dewis rhoi i ni, peidiwch ag anghofio defnyddio cymorth rhodd wrth wneud. Os ydych yn drethdalwr yn y DU, gallem hawlio’n ôl y dreth rydych eisoes wedi’i thalu ar eich rhodd, gan ychwanegu £2.50 at bob £10 rydych yn eu rhoi.

CYMYNRODDi

Mae gadael rhodd yn eich ewyllys yn hawdd ac mae cymynroddion i elusennau’n cael eu heithrio o dreth etifeddiant. Os hoffech adael rhodd i Artes Mundi yn eich ewyllys, bydd eich cyfreithiwr yn eich cynghori ynglŷn â sut i’w diweddaru a byddwn yn falch o helpu mewn unrhyw ffordd y gallwn ni. Croeso i chi ddod i gysylltiad er mwyn rhoi gwybod i ni am eich bwriadau neu os hoffech fwy o wybodaeth.

NAWDD

Mae sawl cyfle i noddi ar draws ein harddangosfeydd, digwyddiadau a’n rhaglenni cymunedol neu addysgol. Byddwn yn cydweithio â chi i ddatblygu pecyn teilwredig, wedi’i greu i gwmpasu amcanion eich busnes gan godi ymwybyddiaeth o’ch brand drwy ymgysylltu â chynulleidfaoedd, marchnata a rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol . Mae noddi Artes Mundi yn cynnig digwyddiadau i ddiddanu’ch cleientiaid ynghyd ag amrywiaeth o gyfleoedd i’ch staff a’u teuluoedd gymryd rhan mewn prosiect anghyffredin.

GWIRFODDOLI

Mae gwirfoddolwyr Artes Mundi yn cyflawni rôl werthfawr iawn, boed wrth helpu i redeg y swyddfa, goruchwylio’r arddangosfeydd neu stiwardio mewn cynadleddau a digwyddiadau. Mae gwirfoddoli’n ffordd wych o gymryd rhan yn y celfyddydau os ydych yn chwilio am brofiad i roi hwb i’ch CV neu ddim ond am gyfle ysgogol i gymryd rhan mewn rhywbeth sydd wrth fodd eich calon. Defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod i gael gwybod mwy.

Croesewir sylwadau neu gwestiynau.

* Yn dynodi maes angenrheidiol

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan