The Artes Mundi 10 journal consists of a series of eight newly-commissioned texts, organised by writer Dylan Huw. Together, they draw out some of the thematic and formal throughlines of Artes Mundi 10, informed by the ongoing research-based practices of contributors, who work in diverse contexts and disciplines, in Wales and internationally.

 

The texts will be published here in pairs across the final two months of the exhibition.

Dyma gyflwyno cyfres, a drefnwyd gan y sgwennwr Dylan Huw, o wyth ysgrif gwreiddiol wedi’u comisiynu fel rhan o Artes Mundi 10. Mae’r darnau’n datgelu ac adlewyrchu rhai o themâu a strategaethau artistiaid AM10, mewn deialog ag ymchwil hir-dymor cyfrannwyr sy’n gweithio mewn cyfryngau a chyd-destunau amrywiol yng Nghymru a thu hwnt.

 

Byddwn yn cyhoeddi’r comisiynau fan hyn mewn pârau dros ddeufis ola’r arddangosfa.


Artes Mundi 10 Journal

#1. Dylan Huw

Artes Mundi 10 Journal

#2. Taylor Le Melle

Artes Mundi 10 Journal

#3. Catrin Menai

Artes Mundi 10 Journal

#4. Sophie Mak-Schram

Artes Mundi 10 Journal

#5. Steffan Gwynn

Artes Mundi 10 Journal

#6. Rebecca Jagoe

Artes Mundi 10 Journal

#7. Aaditya Aggarwal

Artes Mundi 10 Journal

#8. Joanna Wright with Taloi Havini