Dylan Huw

[Lleisiau ar draws ei gilydd]

In the first instalment of our new series of original writing produced in dialogue with Artes Mundi 10, the series’ editor Dylan Huw playfully situates some ideas and questions that will be drawn out by the following seven texts, looking bilingually to two films by Alia Farid and paying particular attention to the suggestive language-games of their presentation at Amgueddfa Cymru in Cardiff.

Daw’r ysgrif cyntaf yn ein cyfres o ddarnau newydd wedi’u cynhyrchu mewn deialog gyda Artes Mundi 10 gan olygydd y gyfres, Dylan Huw. Gan ddyfeisio ffurf ddwyieithog annisgwyl, mae’n lleoli rhai o’r themâu a’r disgyrsiau sydd wrth graidd y saith darn sydd i ddilyn, gan edrych at bâr o ffilmiau gan Alia Farid, a’r cwestiynau mae eu cyflwyniad yn Amgueddfa Cymru yn ysgogi.

 

 

 

 

Dyma sefydlu amgylchedd ieithyddol i’r ffilmiau o fath gwahanol iawn i’r un rydym fwyaf cyfarwydd ag ef: amlygir y ffaith bod perthynas pob un gwyliwr gyda’r hyn mae’r ffilmiau’n cyflwyno yn ddibynnol ar eu perthynas bersonol gyda’r dair iaith sy’n bresennol yn y gofod (Arabeg, Cymraeg, Saesneg).

 

Read the full text here | darllennwch y gweddill fan hyn

Dylan Huw, journal editor for Artes Mundi 10, is a writer, critic and convenor of artists’ programmes. He is an Associate with Peak Cymru, and a former Visual AIDS Research Fellow (2023), Future Wales Fellow (2022-3) and Jerwood Writer in Residence (2022). He has an MA in Contemporary Art Theory from Goldsmiths, University of London, and currently lives in Cardiff. www.dylanhuw.com

Sgwennwr, critic a churadur yw Dylan Huw, sy’n golygu deunydd sgwennu Artes Mundi 10. Mae’n Gydymaith gyda Peak Cymru ac yn gyn Gymrawd Ymchwil gyda Visual AIDS (2023), Cymrawd Cymru’r Dyfodol (2022-3) a Sgwennwr Preswyl gyda Jerwood (2022). Mae ganddo MA mewn Theori Celf Gyfoes o Goldsmiths, Prifysgol Llundain, ac mae’n byw yng Nghaerdydd. www.dylanhuw.com