Galwad agored am enwebiadau ar gyfer
Arddangosfa a Gwobr Artes Mundi 10

 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy

Artes Mundi Yn Cyhoeddi Partneriaeth
Newydd Bwysig  Sefydliad Bagri

 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy

Cyhoeddiad enillydd Gwobr Artes Mundi 9

 

Cliciwch yma i gael mynediad at fideo o’r digwyddiad

Artes Mundi yw’r prif sefydliad celfyddydau gweledol rhyngwladol ei ffocws yng Nghymru. Mae’n creu cyfleoedd unigryw i unigolion a chymunedau lleol ymgysylltu’n greadigol â phynciau llosg ein hoes mewn ffyrdd sy’n taro tant gyda phob un ohonom.

Rydym wedi ymrwymo i ysgogi deialogau a dadleuon, yn rhyngwladol ac yn lleol, sy’n datblygu gwell dealltwriaeth o’n hunain, o eraill, ac o’r berthynas rhwng diwylliannau cyfarwydd a phellennig.


Ar y Gweill

See all

Not Sorry

Not Sorry

12 Tachwedd - 12 Rhagfyr