Artes Mundi 10, Partner Cyflwyno: Bydd Sefydliad Bagri

 

20 Hydref 2023 – 25 Chwefror 2024

 

Darganfyddwch fwy yma

Artes Mundi yw’r prif sefydliad celfyddydau gweledol rhyngwladol ei ffocws yng Nghymru. Mae’n creu cyfleoedd unigryw i unigolion a chymunedau lleol ymgysylltu’n greadigol â phynciau llosg ein hoes mewn ffyrdd sy’n taro tant gyda phob un ohonom.

Rydym wedi ymrwymo i ysgogi deialogau a dadleuon, yn rhyngwladol ac yn lleol, sy’n datblygu gwell dealltwriaeth o’n hunain, o eraill, ac o’r berthynas rhwng diwylliannau cyfarwydd a phellennig.


Newyddion

A graphic displaying the number 10 on a black background

Artes Mundi 10, Partner Cyflwyno: Sefydliad Bagri

A woman with orange hair and who is wearing glasses is holding a young boy in her arms. They are both smiling. They are stood on a beach and in the distance there is a grassy embankment.

Encil Creadigol Aurora Trinity Collective


Cyfnodolyn

Adref

Cof Yw Mwd gan Hanan Issa a Yousuf Lleu Shah

Adref

Detholiad o: Pam ydw i’n nofio mewn moroedd oer gan Jemima Roberts

Adref

Licris gan Duke Al Durham

Adref

Gwedr teilchion gan Chandrika Joshi

Adref

Yn gartre i ni, pa bryd?

Adref

Stori o'r Gogledd gan Kevin Dyer

Adref

ni (nhw) ni gan Ewan Smith

Adref

Bywyd llonydd gan Nia Morris

Cefnogwch Ni

Fel elusen gofrestredig, mae Artes Mundi yn dibynnu ar haelioni cefnogwyr a noddwyr, ac mae eich ymgysylltiad hanfodol â’r hyn a wnawn yn sicrhau y gallwn ni barhau â’n gwaith gydag artistiaid a chymunedau.

Cofrestrwch nawr

* yn dangos yn ofynnol