Artes Mundi 10, Partner Cyflwyno: Bydd Sefydliad Bagri

 

20 Hydref 2023 – 25 Chwefror 2024

 

Darganfyddwch fwy yma

Artes Mundi yw’r prif sefydliad celfyddydau gweledol rhyngwladol ei ffocws yng Nghymru. Mae’n creu cyfleoedd unigryw i unigolion a chymunedau lleol ymgysylltu’n greadigol â phynciau llosg ein hoes mewn ffyrdd sy’n taro tant gyda phob un ohonom.

Rydym wedi ymrwymo i ysgogi deialogau a dadleuon, yn rhyngwladol ac yn lleol, sy’n datblygu gwell dealltwriaeth o’n hunain, o eraill, ac o’r berthynas rhwng diwylliannau cyfarwydd a phellennig.


Newyddion

Adref

Taloi Havini Yn Ennill Degfed Ymgorfforiad Gwobr Artes Mundi

Adref

Sesiynau Stiwdio Artes Mundi 10


Cyfnodolyn

Adref

#1. Dylan Huw

Adref

#2. Taylor Le Mell

Adref

#3. Catrin Menai

Adref

#4. Sophie Mak-Schram

Adref

#5. Steffan Gwynn

Adref

#6. Rebecca Jagoe

Cefnogwch Ni

Fel elusen gofrestredig, mae Artes Mundi yn dibynnu ar haelioni cefnogwyr a noddwyr, ac mae eich ymgysylltiad hanfodol â’r hyn a wnawn yn sicrhau y gallwn ni barhau â’n gwaith gydag artistiaid a chymunedau.

Cofrestrwch nawr

* yn dangos yn ofynnol