Artes Mundi yw’r prif sefydliad celfyddydau gweledol rhyngwladol ei ffocws yng Nghymru. Mae’n creu cyfleoedd unigryw i unigolion a chymunedau lleol ymgysylltu’n greadigol â phynciau llosg ein hoes mewn ffyrdd sy’n taro tant gyda phob un ohonom.

Rydym wedi ymrwymo i ysgogi deialogau a dadleuon, yn rhyngwladol ac yn lleol, sy’n datblygu gwell dealltwriaeth o’n hunain, o eraill, ac o’r berthynas rhwng diwylliannau cyfarwydd a phellennig.


Newyddion

Adref

Aelodau Rheithgor Artes Mundi 11 wedi’u cyhoeddi

Adref

Taloi Havini Yn Ennill Degfed Ymgorfforiad Gwobr Artes Mundi


Digwyddiadau

A black and white portrait image of Deep K Kailey taken whilst delivering a talk

Celf Cydbwysedd

22 Gorffennaf 2024
Ar-lein
10:00 - 11:30 yb
Am ddim

A colour portrait image of Dr. Mena Fombo smiling at the camera

Arwain fel Artist

26 Gorffennaf 2024
Ar-lein
10:00 yb - 12:00 yp
Am ddim

Cefnogwch Ni

Fel elusen gofrestredig, mae Artes Mundi yn dibynnu ar haelioni cefnogwyr a noddwyr, ac mae eich ymgysylltiad hanfodol â’r hyn a wnawn yn sicrhau y gallwn ni barhau â’n gwaith gydag artistiaid a chymunedau.

Cofrestrwch nawr

* yn dangos yn ofynnol