Cyhoeddiad Rhestr Fer Artes Mundi 10

Darganfyddwch fwy yma

Artes Mundi yw’r prif sefydliad celfyddydau gweledol rhyngwladol ei ffocws yng Nghymru. Mae’n creu cyfleoedd unigryw i unigolion a chymunedau lleol ymgysylltu’n greadigol â phynciau llosg ein hoes mewn ffyrdd sy’n taro tant gyda phob un ohonom.

Rydym wedi ymrwymo i ysgogi deialogau a dadleuon, yn rhyngwladol ac yn lleol, sy’n datblygu gwell dealltwriaeth o’n hunain, o eraill, ac o’r berthynas rhwng diwylliannau cyfarwydd a phellennig.


Newyddion

Artist John Akomfrah stands and looks directly towards the camera. He is smiling and wearing a dark denim jacket. He is standing in front of one of his films so the film is projected across him and the background behind him. The film shows a large rock in the sea with waves crashing on the sand.

Cyfnod Cyffrous i Enillydd Gwobr Artes Mundi 7, Syr John Akomfrah

Chelsea Pettit is standing outside in front of a hedgerow. She is looking and smiling directly towards the camera. She has short brown curly hair and is wearing a blue and white dress. Out of focus, you can see there is a path with a black cat sitting on it.

Artes Mundi yn Croesawu Ymddiriedolwr Newydd

Adref


Cyfnodolyn

Adref

Cof Yw Mwd gan Hanan Issa a Yousuf Lleu Shah

Adref

Detholiad o: Pam ydw i’n nofio mewn moroedd oer gan Jemima Roberts

Adref

Licris gan Duke Al Durham

Adref

Gwedr teilchion gan Chandrika Joshi

Adref

Yn gartre i ni, pa bryd?

Adref

Stori o'r Gogledd gan Kevin Dyer

Adref

ni (nhw) ni gan Ewan Smith

Adref

Bywyd llonydd gan Nia Morris

Cefnogwch Ni

Fel elusen gofrestredig, mae Artes Mundi yn dibynnu ar haelioni cefnogwyr a noddwyr, ac mae eich ymgysylltiad hanfodol â’r hyn a wnawn yn sicrhau y gallwn ni barhau â’n gwaith gydag artistiaid a chymunedau.

Cofrestrwch nawr

* yn dangos yn ofynnol