Cydweithio

A ninnau’n sefydliad celf heb leoliad penodol sy’n anelu at bontio rhwng ffurfiau, darparu’r ‘meinwe cysylltiol’ i gysylltu’r celfyddydau, cynulleidfaoedd a chyfranogwyr, ynghyd â chynnig sbardun, mae gennym ymrwymiad ers tro byd i gydweithio.

 

Mae hyn yn digwydd ar sawl ffurf, megis prosiectau gyda/ar gyfer cymunedau yng Nghymru neu weithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill ac ar draws ffurfiau diwylliannol, disgyblaethau a phobl. Rhan annatod o’n holl waith yw mynd ati mewn modd creadigol a diogel i drin a thrafod materion pwysig y dydd sy’n effeithio ar ein realiti cymdeithasol a’n profiadau. Caiff ein prosiectau eu cydgynllunio gyda chymunedau a lleoliadau partner, felly bydd pob un yn teimlo ac yn edrych yn wahanol. Yr hyn sydd ganddynt yn gyffredin yw’r ffaith fod pob un yn troi o’n cwmpas ni wrth i ni feddwl gyda’n gilydd am newid a mynd ati i roi’r newid hwnnw ar waith.

 

Cydgynhyrchu digwyddiadau, gweithgareddau, arddangosfeydd, mannau, gwrthrychau a pherfformiadau, neu greu bwrdd poster â’r geiriau ‘MAEN NHW’N BWERUS OND RYDYN NI’N NERTHOL’ gyda Rabab Ghazoul a theuluoedd ym Mhen-y-graig; cydadeiladu poptai bara cymunedol gydag Owen Griffiths a thrigolion Trebanog, neu weithio gyda’r Aurora Trinity Collective i sefydlu grŵp gwnïo cydweithredol. Ac yn ychwanegol at y brif arddangosfa a’r wobr, mae Artes Mundi hefyd yn cynhyrchu ac yn cyflwyno prosiectau eraill, rhaglenni teithiol a chomisiynau, rhwng yr arddangosfeydd eilflwydd. Yn aml, caiff y rhain eu datblygu ar y cyd â phartneriaid yn y DU a thrwy’r byd, ac yn fynych byddwn yn gweithio drachefn gydag artistiaid sydd wedi’u henwebu ar gyfer fersiynau cynharach o’r arddangosfa a’r wobr.

Ragnar Kjartansson

Ragnar Kjartansson

N.S. Harsha

N.S. Harsha

It’s Art But It’s Not

It’s Art But It’s Not

Gŵyl Y Llais 2016

Gŵyl Y Llais 2016

Fernando García-Dory

Fernando García-Dory

Adam Broomberg ac Oliver Chanarin

Adam Broomberg ac Oliver Chanarin

Bedwyr Williams Traw

Bedwyr Williams Traw

Aurora Trinity Collective

Aurora Trinity Collective