Cwcis

Ein defnydd o gwcis

Rydym yn defnyddio cwcis angenrheidiol i wneud i’n gwefan weithio. Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur gan wefannau rydych chi’n ymweld â nhw. Fe’u defnyddir yn helaeth er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y wefan. Mae’r rhestr isod yn esbonio’r cwcis rydyn ni’n eu defnyddio a pham.

Cwcis dadansoddeg

Gall Artes Mundi ddefnyddio cwcis Dadansoddeg i:

  • Ddadansoddi masnach we gan ddefnyddio pecyn dadansoddeg, yn benodol Google Analytics. Mae data defnydd cyfanredol yn helpu’r Artes Mundi i wella strwythur, dyluniad, cynnwys a swyddogaethau’r wefan
  • Nodi a ydych wedi mewngofnodi i’r wefan
  • Cydnabod pan fyddwch yn dychwelyd i’r wefan
  • Dangos cynnwys perthnasol i chi, neu ddarparu ymarferoldeb a ddefnyddiwyd gennych o’r blaen
  • Cefnogi ymgyrchoedd ail-farchnata e.e. trwy Google Adwords. Mae hyn yn golygu y gallwch weld hysbysebion gennym ar wefannau eraill ar ôl i chi ymweld â’n gwefan. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio Nodweddion Hysbysebu Google Analytics eraill gan gynnwys:, Google Display Network Impression Reporting, Google Analytics Demographics, ac Adrodd ar Ddiddordeb. Mae’r nodweddion hyn yn defnyddio data a gesglir gan Google Analytics trwy gwcis a dynodwyr dienw. Maent yn ein helpu i dargedu a mesur ein hysbysebu ar-lein. Os ydych am optio allan o hyn, gallwch wneud hynny drwy osod offeryn optio allan Google Analytics ar gyfer eich porwr rhyngrwyd.

Darllenwch drosolwg Google o ddata preifatrwydd a diogelu.

Cwcis angenrheidiol

Mae cwcis angenrheidiol yn galluogi swyddogaethau craidd fel diogelwch, rheoli rhwydwaith, a hygyrchedd. Gallwch analluogi’r rhain drwy newid gosodiadau eich porwr, ond gall hyn effeithio ar sut mae’r wefan yn gweithredu.

Sut ydw i'n newid fy ngosodiadau cwcis?

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth dros y rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau’r porwr. I gael gwybod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi’u gosod, ewch i www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org.

Dysgwch sut i reoli cwcis ar borwyr poblogaidd: