Daniel Trivedy

Artist Held/Space

Credit: Daniel Trivedy - Head Shot

Mae Daniel yn artist amlddisgyblaethol o dras Indiaidd sydd wedi’i leoli ar gyrion Abertawe.

 

Mae’n defnyddio celf fel dull o ymholi ac ymchwilio. Mae ei ddull gweithio yn cynnwys proses o ymchwilio, myfyrio a chwarae materol.

 

Mae’r dylanwadau yn ei waith yn cynnwys damcaniaeth feirniadol, mudo a gwladychiaeth wedi’u hategu gan feddyliau’n ymwneud â hunaniaeth bersonol a hanes teuluol. Dros amser, mae nifer o linynnau sgwrs amrywiol sy’n mynd i’r afael â themâu cysylltiad, perthyn a chynhwysiant wedi amlygu eu hunain.

 

Yn y bôn, mae ganddo ddiddordeb yn y glud seicolegol sy’n ein dal ni at ein gilydd.

 

www.danieltrivedy.com

@dtrivedy


Gwaith Daniel Trivedy

Charcoal drawings of trees and plants cover three white walls. Inside there is a hammock and on the floor there is a patchwork blanket which has been dyed indigo blue. On top of the blanket is a tipped-over basket with dyed blue corn falling out of it.