AM9 Gofod Dehongli Ar-Lein

Bwriad yr adnoddau dehongli a gyflwynir yma yw creu cyfle arall i ymgysylltu â, a rhoi cyd-destun i, y themâu a syniadau a geir yn y gwaith sydd ar ddangos yn Artes Mundi 9 ar draws holl ganolfannau’r arddangosfa, sef Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Chapter a g39. Maent yn atgynhyrchu’r gofod dehongli yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a leolir rhwng yr arddangosfeydd o waith gan Carrie Mae Weems a Firelei Báez. ​​​​​​​​​​​​

Mae elfennau gwahanol – y casgliad o wrthrychau, delweddau a thestunau – yn cael eu cydblethu i wneud cysylltiadau â hanesion ac ystyr ehangach ac i edrych ar yr agweddau sy’n amlygu materion byd-eang cyfredol sy’n effeithio arnon ni i gyd yn lleol heddiw.

 

Y bwriad yw y bydd yr wybodaeth yma’n yn esgor ar sgyrsiau a dadl amlweddog a fydd yn sail i’n dealltwriaeth gynyddol o gyflwr dynol a rennir ac sydd i’w weld mewn hanesion a diwylliannau cyfarwydd a phellennig.

AM9 Gofod Dehongli Ar-Lein

Firelei Báez

cliciwch i lawrlwytho

AM9 Gofod Dehongli Ar-Lein

Dineo Seshee Bopape

cliciwch i lawrlwytho

AM9 Gofod Dehongli Ar-Lein

Meiro Koizumi

cliciwch i lawrlwytho

AM9 Gofod Dehongli Ar-Lein

Beatriz Santiago Muñoz

cliciwch i lawrlwytho

AM9 Gofod Dehongli Ar-Lein

Prabhakar Pachpute

cliciwch i lawrlwytho

AM9 Gofod Dehongli Ar-Lein

Carrie Mae Weems

cliciwch i lawrlwytho