Cyfleoedd newydd i’r celfyddydau gweledol gan Gymru Fenis 10.

Nod Cymru Fenis 10 yw ystyried sut mae gweithio’n rhyngwladol yn datblygu ein celfyddydau gweledol 

 

Lansiodd Cyngor Celfyddydau Cymru ddau gyfle i Gymru Fenis 10: 

 

Cymrodoriaeth Cymru Fenis 10.
Cyfle unigryw â thâl am 6 mis i 10 unigolyn ym maes ein celfyddydau gweledol yw hwn. Mewn partneriaeth ag Artes Mundi bydd rhaglen o ddatblygiad proffesiynol rhyngwladol. Byddwch yn cysylltu ag artistiaid a phobl sy’n gweithio’n rhyngwladol. Cewch ailddychmygu a chwestiynau ffyrdd presennol o feddwl. 

 

 

Cymrodoriaeth Fenis Cymru 10 | Arts Council of Wales

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Ar gau

 

Comisiynau Cymru Fenis 10 
Dyma gyfle i artistiaid Cymru ymgeisio am gomisiynau cyffrous i greu gwaith newydd. Artes Mundi a Chelfyddydau Anabledd Cymru fydd yn eu cynnal. 

 

Dulliau ymgeisio ac yn galw am ddatganiadau o ddiddordeb i’w rhyddhau ym mis Mehefin. Gwyliwch allan am ragor o wybodaeth ar ein gwefan a thrwy sianeli’r cyfryngau cymdeithasol.

 

Beth yw Cymru Fenis 10?
Cyflwynodd y Cyngor 9 arddangosfa yn y Biennale gan ddechrau yn 2003. Ond yn 2022 ataliant nhw llaw i ailystyried nhw hymwneud â’r ŵyl a’n gwaith rhyngwladol gan gydweithio ag artistiaid ar ffordd wahanol o nodi’r degfed Biennale. 

 

Cyfleoedd yw’r gymrodoriaeth a’r comisiynau sy’n cefnogi artistiaid, curaduron, awduron a gweithwyr creadigol ym maes ein celfyddydau gweledol. Bydd Cymru Fenis 10 yn fodd i bobl ddatblygu eu rhwydweithiau, eu sgiliau a’u gwybodaeth i gyflawni eu huchelgais rhyngwladol ac archwilio ffyrdd newydd o weithio.  

 

Ei nod yw canolbwyntio ar unigolion sy’n wynebu rhwystrau i’w  huchelgais rhyngwladol, sydd â phrofiad personol amrywiol ac sydd ar wahanol adegau yn eu gyrfa.  

 

Ei amcanion eraill yw cysylltu’n well â chynulleidfaoedd lleol a byd-eang, ehangu ein hymgysylltiad ac ymateb i’r argyfwng hinsawdd.  

 

Partneriaeth ag Artes Mundi, Celfyddydau Anabledd Cymru ac Amgueddfa Cymru yw Cymru Fenis 10

 

Darganfyddwch fwy yma: https://celf.cymru/cy/fenis 

Credit: Wales Venice 10 and CASW logo banner

Credit: Arts Council Wales and Welsh Government Logos