Janine Antoni

Ganwyd Janine Antoni yn y Bahamas ym 1964 ac mae’n byw bellach yn New York. 

Credit: Janine Antoni

Mae ei darnau perfformio a gosod wedi defnyddio deunyddiau bob dydd, fel lard, llifyn gwallt, a siocled, fel cyfryngau i fynegi ei pherthynas â’r byd trwy’r corff a’i synhwyrau. Arddangosodd yn Biennale Istanbul 1997, Biennale Kwangju 2000, ac mae  hefyd wedi dangos ei gwaith yn Ne Affrica, yr Almaen ac Iwerddon.