Kandace Siobhan Walker

Credit: Kandace Siobhan Walker, credit Alexander Gelder. Wales Venice 10 commission. Created with RNI Films app. Preset 'None'

Mae Kandace Siobhan Walker yn awdur ac yn artist sydd â chysylltiadau â threftadaeth Cymru, Canada, Jamaica a Gullah-Geechee.

 

Mae’n olygydd yn bath magg. Yn 2021, roedd yn enillydd Gwobr Eric Gregory ac yn enillydd Gwobr Bardd The White Review.

 

Bydd ei phamffled barddoniaeth gyntaf, Kaleido, yn cael ei chyhoeddi yn 2022 gan Bad Betty Press. Mae’n byw yn Ne Llundain.

 

Darganfod mwy.