Archif Twrio Dwfn #1

Archif Twrio Dwfn

Pennod un: Cyfunoliaeth 

Nos Lun 28 Mehefin
am 7yh BST


Ar-lein
Am ddim
Cliciwch yma i archebu nawr


Yn rhannol yn grŵp darllen, yn rhannol yn glwb athroniaeth, ym mhob sesiwn bydd Yvonne Connikie yn rhannu adegau pwysig o hanes celfyddyd pobl dduon Prydain gan gynnal lle i bobl ddod at ei gilydd i siarad, rhannu a dysgu. Bydd Archif Twrio Dwfn yn rhoi amser i ni fyfyrio ar hanes cadarn a chyfoethog wrth feddwl am y gwersi y gallwn eu dysgu o’r gefnogaeth sydd ar gynnig rhwng artistiaid a chreadigwyr.

 

Cyfres mewn pedair rhan yw Archif Twrio Dwfn a luniwyd gan Yvonne Connikie.

 

Cyfyngir pob grŵp i uchafswm o 30 o bobl. I gofrestru, cliciwch yma.

 

Ni fydd y trafodaethau hyn yn cael eu recordio.