At The Table gyda Mounira Al Solh

At The Table gyda Mounira Al Solh

Yng nghwmni Rachel Dedman, Sarah Mady
a Amak Mahmoodian

22 Tachwedd 2023
19:00 GMT
Online
Free
Click here to book now

Wedi’i chyflwyno mewn partneriaeth â British Council Cymru, Artes Mundi sy’n cyflwyno’r gyfres o sgyrsiau rhad ac am ddim At The Table ar gyfer AM10.

 

 

Mae’r ail drafodaeth banel ar gyfer y rhifyn hwn yn cyflwyno’r artist Mounira Al Solh mewn sgwrs â Rachel Deedman, Curadur Jameel Celf Gyfoes o’r Dwyrain Canol yn Amgueddfa V&A, yr Archeolegydd Sarah Mady a’r artist Amak Mahmoodian.

 

 

Daw’r gyfres At The Table â lleisiau saith o artistiaid AM10 at ei gilydd ochr yn ochr â churaduron, artistiaid, haneswyr, meddylwyr ac awduron rhyngwladol mewn cyfres o drafodaethau bord gron. Bydd y sgyrsiau’n canolbwyntio ar themâu a syniadau sy’n bresennol yng ngwaith yr artist a’r berthynas gyd-gysylltiedig rhwng hanes ac arferion, yn lleol ac yn rhyngwladol.

 

 

Dychmygwch ein bod yn eistedd o amgylch bwrdd yn rhannu sgwrs ac yn cyfnewid syniadau, mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i glywed gwahanol bryderon a safbwyntiau wrth ddod i adnabod yr artist a’u gwaith.

 

 

Bydd y sgwrs yn cael ei dehongli mewn BSL a bydd capsiynau byw ar gael.

Credit: Mounira Al Solh

Credit:

Credit: Sarah Mady

Credit: Amak Mahmoodian

Mae Mounira Al Solh (g 1978, Lebanon, yn byw ac yn gweithio rhwng Beirut ac Amsterdam) wedi cael arddangosfeydd yn Museumsquartier Osnabrück, yr Almaen (2022); Canolfan Celf Gyfoes BALTIC, Gateshead, y DU (2022); Amgueddfa Gelf Mori, Tokyo (2020); Canolfan Gelfyddydau Jameel, Dubai (2018); Mathaf: Amgueddfa Arabaidd Celf Fodern, Doha (2018); a Sefydliad Celf Chicago (2018).

 

 

Rachel Dedman yw Curadur Jameel Celf Gyfoes o’r Dwyrain Canol yn Amgueddfa V&A, Llundain, lle mae hi’n curadu arddangosfa deirblwydd Gwobr Jameel ac yn cynnal rhaglenni preswyl a chomisiynu ar gyfer artistiaid. Rhwng 2013 a 2019, bu Rachel yn guradur annibynnol yn Beirut, Libanus, lle bu’n curadu arddangosfeydd ar gyfer sefydliadau, orielau ac arddangosfeydd eilflwydd ar draws y Dwyrain Canol, gan gynnwys Ashkal Alwan, Amgueddfa Sursock, a Chanolfan Gelf Beirut. Mae Rachel yn arbenigo ar decstilau a brodwaith, ac mae’n awdur dau lyfr ar y pwnc. Yn dilyn cyfres o arddangosfeydd ar gyfer Amgueddfa Palesteina, y Lan Orllewinol, curadodd Material Power: Palesteinian Embroidery ar gyfer Kettle’s Yard, Caergrawnt, a The Whitworth, Manceinion, yn 2023/24. Mae hi’n cyd-guradu Arddangosfa Eilflwydd State of Fashion yn yr Iseldiroedd yn 2024.

 

 

Mae gan Sarah Mady ddoethuriaeth mewn Anthropoleg o Ganolfan Graddedigion Prifysgol Dinas Efrog Newydd. Mae ei diddordebau ymchwil yn cwmpasu archeoleg mamolaeth, effaith archaeoleg wladychol, ac anthropoleg crefydd a hud a lledrith yn nwyrain Môr y Canoldir. Mae hi wedi’i lleoli yn New Jersey/Efrog Newydd, ac gwnaeth ei gwaith maes yn Libanus, ei gwlad enedigol. Mae hi’n ddarlithydd ym Mhrifysgol Fordham, Efrog Newydd ac yn ddarlithydd ategol ym Mhrifysgol Talaith Montclair, New Jersey.

 

 

Mae Amak Mahmoodian (g.1980, Shiraz, Iran) yn artist ac addysgwr amlddisgyblaethol sydd wedi ennill gwobrau. Dechreuodd ei gyrfa fel ffotograffydd seiliedig ar ymchwil yn Iran yn 2003 ym Mhrifysgol Gelf Tehran. Ers 2007, mae hi wedi bod yn byw yn y DU, ac yn 2015 cwblhaodd ddoethuriaeth seiliedig ar ymarfer mewn ffotograffiaeth ym Mhrifysgol De Cymru. Gan weithio gyda ffotograffiaeth, testun, fideo, lluniadau ac archifau ar groestoriad o ffotograffiaeth gysyniadol a dogfennol, mae ymarfer artistig Amak yn archwilio sut mae rhywedd, hunaniaeth a dadleoli yn cael ei gyflwyno, gan bontio bwlch rhwng y personol a’r gwleidyddol. Mae hi wedi cyhoeddi dau lyfr, Shenasnameh ( RRB- ICV Lab, 2016) a gyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer gwobr Rencontres Arles am lyfr yr Awdur Cyntaf, a Zanjir (RRB, 2019) a enillodd wobr Rencontres Arles am y llyfr Testun Lluniau Gorau.

 

 

YouTube player