Sesiynau Galw Heibio i’r Teulu: Celf Protest

Sesiynau Galw Heibio i'r Teulu: Celf Protest

Mostyn
12 Stryd Vaughan
Llandudno
LL30 1AB

14 Chwefror 2024
Sesiwn Gyntaf
10:30 yb -12:30 yp
Am ddim
cliciwch yma i archebu
Ail Sesiwn: 1:30 yp - 3:30 yp
Am ddim
cliciwch yma i archebu

Yn y gweithdy 2 awr hwn, byddwn yn profi gwaith celf Taloi Havini i ddarganfod sut mae’n archwilio thema cyfiawnder amgylcheddol.

 

Yna byddwn yn dylunio arwyddion protest ein hunain i dynnu sylw at y materion amgylcheddol sy’n wynebu ein cymunedau – yn Llandudno a thu hwnt.

 

Byddwn yn defnyddio darlunio, collage, a phaentio i wneud ein harwyddion mor ddeniadol â phosibl.

 

Ar ôl cwblhau ein harwyddion, byddwn yn cynnal gorymdaith ein hunain!

 

5+ oed. Rhaid i bob plentyn gael ei oruchwylio a bod yng nghwmni oedolyn. Archebwch docyn i bob aelod o’r grŵp fynychu, gan gynnwys rhieni neu warcheidwaid.