Taith Arddangosfa BSL: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Taith Arddangosfa BSL: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

22 Chwefror 2024
2:00 yp
Am Ddim, Lleoedd cyfyngedig
Click here to book now

Mae’r daith hon wedi’i chynllunio ar gyfer cynulleidfaoedd Byddar a bydd yn rhoi trosolwg o’r gwaith sy’n cael ei arddangos, ei gyd-destun yn yr arddangosfa AM10 ehangach a gwybodaeth am arferion a chefndir yr Artist. Bydd y daith hamddenol yn cael ei chyflwyno yn Iaith Arwyddion Prydain.

 

Mae lleoedd yn brin a bydd gennym staff ychwanegol ar gael i groesawu a chynorthwyo ar y diwrnod.

 

Os hoffech chi ofyn am unrhyw gymorth o ran mynediad, neu gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at letty.clarke@artesmundi.org

YouTube player