Taith Arddangosfa BSL: Naomi Rincón Gallardo

Taith Arddangosfa BSL: Naomi Rincón Gallardo

Chapter,
Heol Y Farchnad,
Treganna,
Caerdydd,
CF5 1QE

10 Chwefror 2024
12:00 yb - 2:00 yp
Am Ddim, Lleoedd cyfyngedig.
Cliciwch yma i archebu

Mae Artes Mundi yn gweithio mewn partneriaeth â rhwydwaith Ein Byd Gweledol yn Abertawe i gyflwyno taith Iaith Arwyddion Prydain o gwmpas cyflwyniad Artes Mundi 10 yn Oriel Davies, dan arweiniad tywysydd i artistiaid Byddar sydd wedi’i hyfforddi’n broffesiynol.

 

Mae’r daith hon wedi’i chynllunio ar gyfer cynulleidfaoedd Byddar a bydd yn rhoi trosolwg o’r gwaith sy’n cael ei arddangos, ei gyd-destun yn yr arddangosfa AM10 ehangach a gwybodaeth am arferion a chefndir yr Artist. Bydd y daith hamddenol yn cael ei chyflwyno yn Iaith Arwyddion Prydain.

 

Mae lleoedd yn brin a bydd gennym staff ychwanegol ar gael i groesawu a chynorthwyo ar y diwrnod.

 

Os hoffech chi ofyn am unrhyw gymorth o ran mynediad, neu gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at letty.clarke@artesmundi.org

 

 

Artist gweledol ac ymchwilydd sy’n byw ac yn gweithio ym Mecsico yw Naomi Rincón Gallardo. Mae ei gwaith yn archwilio hunaniaeth, chwedloniaeth, hanes, ffuglen, dathliadau, crefftau, gemau theatr a cherddoriaeth boblogaidd. Cynnwys ei harddangosfa yn Chapter yw ffilmiau, darluniau ac animatroneg sy’n adrodd straeon newydd am fydoedd dychmygol sy’n ymgorffori safbwyntiau ffeministaidd a chwîyr.

Credit: