Two people sit with their backs to the camera in a dark room. Against the wall, two sculptures that look like frogs heads turned into helmets are lit up, one in blue and the other in green. On the far wall a film is projected, showing a yellow figure dressed like a scorpion and a pink figure dressed like a bat.

Taith Synhwyraidd: Naomi Rincón Gallardo

Chapter
Heol Y Farchnad
Treganna
Caerdydd CF5 1QE

12 Chwefror 2024
11:00 yb - 12:30 yp
Nifer gyfyngedig o leoedd, rhad ac Am ddim.
Cliciwch yma i archebu

Taith arddangos i oedolion sydd â chyflyrau prosesu synhwyraidd/canfyddiad.

 

Mae’r daith hon wedi’i chynllunio ar gyfer oedolion sydd â chyflyrau prosesu synhwyraidd neu ganfyddiad, i roi trosolwg o’r gwaith yn arddangosfa Artes Mundi 10. Mae hyn yn cynnwys pobl niwrowahanol a phobl sy’n byw gyda dementia. Bydd y daith hamddenol yn cael ei chyflwyno gan Gynhyrchydd Ymgysylltu hyfforddedig a bydd yn rhoi cyflwyniad i’r gwaith yn Chapter, ei gyd-destun ac ymarfer yr Artist.

 

Ein nod yw darparu amgylchedd croesawgar a chefnogol gydag addasiadau i lefelau golau a sain yn yr oriel. Bydd teclynnau amddiffyn y clustiau a theganau ffidlan ar gael, ond rydym yn annog ymwelwyr i ddod â’u teganau eu hunain yn ôl yr angen. Rydym hefyd yn cynghori ymwelwyr i ddod â’u sbectol eu hunain gan fod golau yn yr oriel yn gallu bod yn llachar iawn neu’n eithaf tywyll. Bydd y daith yn cynnwys amser a lle ychwanegol i drafod a myfyrio.

 

Mae lleoedd yn brin a bydd gennym staff ychwanegol ar gael i groesawu a chynorthwyo ar y diwrnod.

 

Os hoffech chi ofyn am unrhyw gymorth o ran mynediad, neu gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at letty.clarke@artesmundi.org

 

Er sylw, mae rhai ffilmiau yn yr arddangosfa yma’n cynnwys:

    • Goleuadau’n fflachio, ac felly mae’n bosib nad yw’n addas i bobl ag epilepsi ffotosensitif
    • Cynnwys nad yw’n addas o bosib i blant dan 12 oed
    • Sŵn uchel yn achlysurol

 

Gwybodaeth am yr Artist:

Artist gweledol ac ymchwilydd sy’n byw ac yn gweithio ym Mecsico yw Naomi Rincón Gallardo. Mae ei gwaith yn archwilio hunaniaeth, chwedloniaeth, hanes, ffuglen, dathliadau, crefftau, gemau theatr a cherddoriaeth boblogaidd. Cynnwys ei harddangosfa yn Chapter yw ffilmiau, darluniau ac animatroneg sy’n adrodd straeon newydd am fydoedd dychmygol sy’n ymgorffori safbwyntiau ffeministaidd a chwîyr.