Teithiau sain-ddisgrifiad ar-lein: Firelei Báez

Teithiau sain-ddisgrifiad ar-lein: Firelei Báez

Dydd Mercher 26 Mai 2021
12:00pm BST
Ar-lein

Am ddim

Cliciwch yma i archebu nawr

Ymunwch â Chynhyrchwyr Ymgysylltu Artes Mundi a’r sain-ddisgrifiwr Anne Hornsby ar gyfres o deithiau a sgyrsiau rhyngweithiol o Artes Mundi 9.

 

Yn y daith hon byddwn yn edrych ar waith Firelei Báez.

Mae’r teithiau ar gyfer pobl ddall a phobl â nam ar eu golwg, a bydd pob sesiwn yn cael ei chynnal yn fyw ar zoom ac yn para am awr gyda chwarter awr ar gyfer adborth ar y diwedd. Ym mhob adran byddwn yn edrych ar ddetholiad o weithiau celf neu eiliadau gan yr artistiaid ar restr fer Artes Mundi 9, a bydd croeso i’ch syniadau a’ch cwestiynau drwyddi draw.

 

Bydd sain-ddisgrifiadau ar gael i wrando arnynt ar ôl y digwyddiadau.

 

Mae Anne Hornsby yn arloeswr ym maes sain-ddisgrifio yn y DU, ac roedd yn gyfrifol am gyflwyno’r ail wasanaeth sain-ddisgrifio yn Lloegr yn Theatr Octagon, Bolton, ym 1989.  Lansiodd Mind’s Eye ym 1992 i gynnig sain-ddisgrifiad ar gyfer theatrau, orielau, amgueddfeydd, dawns, gwyliau ffilm a chynnwys ar-lein.  Mae hi wedi ennill dwy wobr am ei gwaith ac mae’n hyfforddwr achrededig. Cyn y cyfyngiadau symud, roedd hi’n sain-ddisgrifio dros 100 o ddigwyddiadau’r flwyddyn yn ogystal â chynnig hyfforddiant yn rheolaidd.  Mae hi’n edrych ymlaen yn fawr at ddychwelyd i Gymru, er yn rhithwir, ac ehangu mynediad i’r arddangosfa.

 

Disgrifiad o’r ddelwedd: Firelei Báez. Untitled (A Map of the British Empire in America), 2021. Oil and acrylic on archival printed canvas. Courtesy the artist and James Cohan, New York. Photography: Phoebe d’Heurle. Image use: David Rumsey Map Collection, David Rumsey Map Centre, Stanford Libraries