Radha Patel

Artist Held/Space

Credit: Radha Patel. Photo - Sienna Marie Foreman Photography (@smforemanphotography)

Mae Radha yn awdur, adolygydd, ac artist o Gymru, ac mae ei gwaith yn seiliedig ar wladychiaeth, natur, crefydd a’r dyfodol.

 

Mae hi’n mwynhau ysgrifennu fel ffordd o herio canfyddiadau hanesyddol o ran yr hyn sy’n gyfiawn/anghyfiawn, a gwahanol safbwyntiau. Mae ei gwaith wedi’i gyhoeddi mewn sawl cyfnodolyn a blodeugerdd, gan gynnwys y Soap Box Press, 3am Magazine, amberflora Zine, The Cardiff Review a mwy. Fel artist, mae wedi cydweithio â Lumin Journal ac wedi arddangos ei gwaith yn SHIFT a g39.

 

Mae ei harfer bob amser yn cynnwys darn o waith ysgrifennu, ochr yn ochr ag elfen gorfforol/ddiriaethol y gall pobl ryngweithio â hi er mwyn cynnwys eu hunain yn ddyfnach yn y naratif.

 

@a_nice_island

Gwaith Radha Patel


Please click images to enlarge