Rydym yn Cyflogi

Cynhyrchydd Ymgysylltu

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun, 28 Awst 2023 am 5pm

Cynhelir cyfweliadau: Dydd Llun 11 Medi a dydd Mercher 13 Medi

Cyfarfod cychwynnol o Gynhyrchwyr Ymgysylltiedig
Dydd Llun 25 Medi 2023
(Sylwer, mae hwn yn debygol o fod yn ddiwrnod llawn
o hyfforddiant a chynefino).

Ar gyfer arddangosfa Artes Mundi 10 rydym am benodi saith Cynhyrchydd Ymgysylltu a fydd yn cydweithio â ni i ddatblygu a chyflwyno llwybrau creadigol newydd i arddangosfa Artes Mundi 10. Bydd y Cynhyrchwyr Ymgysylltu’n cydweithio’n agos â’r arddangosfa, tȋm Artes Mundi a’i gilydd i ddatblygu cynnwys i deithiau, gweithdai a digwyddiadau sy’n gysylltiedig â’r gwaith yn yr arddangosfa.

 

Telerau’r Swydd 

 

  • Cynigir y swydd hon fel contract 7 mis ar sail lawrydd.

 

  • Mae ffi gynhwysol o £1,950 ar gael am 10 diwrnod/75 awr  a ragwelir i’w dalu mewn rhandaliadau misol drwy anfoneb.

 

  • Bydd y Cynhyrchydd Ymgysylltu yn cydweithio’n agos â’r Curadur Rhaglenni Cyhoeddus a fydd yn gyfrifol am sicrhau’ch bod yn cael eich cefnogi’n llwyr yn eich gwaith. Bydd gynnoch chi amser cyswllt rheolaidd ar Zoom a lle bo’n bosibl gyfarfodydd yn y cnawd.

 

Ceir gwybodaeth lawn am y rôl yn y Pecyn Gwybodaeth.

 

Sut i Wneud Cais

 

Dylai ymgeiswyr wneud cais am y rôl yma drwy ddefnyddio’r Ffurflen Gais a’r Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal, a’u cyflwyno drwy e-bost at opportunities@artesmundi.org gan nodi Cynhyrchydd Ymgysylltu yn y llinell bwnc.

 

Cynhyrchydd Ymgysylltu Pecyn Gwybodaeth PDF

 

Cynhyrchydd Ymgysylltu Pecyn Gwybodaeth Word

 

Cynhyrchudd Ymgyslltu Pecyn Gwybodaeth Print Bras PDF

 

Cynhyrchudd Ymgyslltu Pecyn Gwybodaeth Print Bras Word

 

Gwybodaeth a Ffurflen Gais fel Ffeil Sain

 

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y swydd, y cais, y ffurflenni neu’r cyfweliadcysylltwch â Letty Clarke, Curadur Rhaglenni Cyhoeddusyn letty.clarke@artesmundi.org  ac fe allwn eich helpu.