Rydym yn Cyflogi

Rheolwr Prosiect

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 4 Medi 2023

Cynhelir cyfweliadau: Dydd Llun 18 Medi

Dyddiad dechrau a ffafrir: Cyn gynted â phosibl (er y gellir trafod hyn yn y cyfweliad)

Bydd y Rheolwr Prosiect yn gweithio gyda thîm Artes Mundi a’n partneriaid prosiect i gydlynu a chefnogi’r gwaith o gyflenwi rhaglen sy’n canolbwyntio ar y gymuned, gan gynnwys prosiectau gweithdai tymor byr, digwyddiadau cyhoeddus, cyfleoedd hyfforddiant a phodlediadau.  Mae’n gyfle cyffrous i groesawu talent newydd i’n tîm curadurol a rhaglen ymroddedig a chefnogi artistiaid, curaduron, awduron, ac eraill sy’n gweithio yn y celfyddydau gweledol yng Nghymru.

 

Telerau’r Swydd 

 

  • Cynigir y penodiad hwn fel contract 7 mis ar sail lawrydd.

 

  • Mae ffi gynhwysol o £10,000 ar gael ar gyfer 3 diwrnod yr wythnos a ragwelir, i’w dalu mewn taliadau misol drwy anfoneb.

 

  • Bydd y rôl hon yn cael ei chefnogi’n bennaf gan y Curadur Rhaglenni Cyhoeddus a’r Cyfarwyddwr, ond byddwch hefyd yn dod i gysylltiad ac yn gweithio gyda thîm cyfan Artes Mundi.  Hefyd, byddwch yn dod i gysylltiad â’n partneriaid rhaglen a fydd, yn ysbryd arfer cyd-greu, yn cynnig adborth a mewnwelediadau a fydd yn eich cynorthwyo yn eich rôl.

 

Ceir gwybodaeth lawn am y rôl yn y Pecyn Gwybodaeth.

 

Sut i Wneud Cais

 

Dylai ymgeiswyr wneud cais am y rôl hon gan ddefnyddio’r Ffurflen Gais a’r Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal a’u cyflwyno drwy e-bost i opportunities@artesmundi.org gan ddyfynnu Rheolwr Prosiect yn y llinell pwnc.  Mae manylion yr opsiynau amgen ar gyfer gwneud cais yn y nodiadau canllaw yn y ddogfen hon.

 

Cynhyrchydd Ymgysylltu Pecyn Gwybodaeth PDF

 

Cynhyrchydd Ymgysylltu Pecyn Gwybodaeth Word

 

Cynhyrchudd Ymgyslltu Pecyn Gwybodaeth Print Bras PDF

 

Cynhyrchudd Ymgyslltu Pecyn Gwybodaeth Print Bras Word

 

Gwybodaeth a Ffurflen Gais fel Ffeil Sain

 

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y swydd, y cais, y ffurflenni neu’r cyfweliadcysylltwch â Letty Clarke, Curadur Rhaglenni Cyhoeddusyn letty.clarke@artesmundi.org  ac fe allwn eich helpu.