Studio Cybi

Credit: Studio Cybi, credit Studio Cybi - WV10 Commission

Mae’r Studio Cybi yn ddeuawd curadurol yng Nghaergybi, sy’n cynnwys yr artistiaid Iwan Lewis a Rebecca Gould. Mae eu gwaith yn amrywio o gynnal arddangosfeydd grŵp mewn gwahanol safleoedd, o ffynhonnau sanctaidd lleol i’w hystafell fwyta.

 

Mae eu harferion cydweithio hefyd yn cynnwys comisiynau cyhoeddus fel Gŵyl Llawn; gwaith celf awyr agored, ‘Tyrannical Regina’ am y cysylltiadau rhwng Neo-ryddfrydiaeth Thatcher a dirywiad cymunedau yn y Gogledd; a ‘Twmpath’, ar gyfer Montez Press Radio.

 

Daw eu safbwynt nhw o fyw mewn cymunedau sy’n ei chael hi’n anodd o dan yr amgylchedd gwleidyddol gelyniaethus presennol, mae Studio Cybi yn symbiosis o’u hymarferion.

 

Darganfod mwy.