GWYLIO: Aurora Trinity Collective Wrth Sgwrsio

GWYLIO: Aurora Trinity Collective Wrth Sgwrsio

Rhan 1. Fe wnaethon ni ofyn i Nasima Begum ac Ogechi Dimeke o Gyd-fenter Aurora Trinity i feddwl am beth oedd bod yn rhan o gyd-fenter gelfyddyd agored yn ei feddwl iddynt.

Rhan 2. Mae Nasima Begum ac Ogechi Dimeke yn myfyrio ar sut y gwnaethon nhw ddarganfod am Aurora Trinity Collective.

Rhan 3. Nasima Begum ac Ogechi Dimeke o Aurora Trinity yn sôn am sut mae’r gydweithfa wedi newid a sut mae eu hymwneud â hi wedi newid ers iddyn nhw ymuno â’r grwp gynta.