Taith Disgrifio Sain: Beatriz Santiago Muñoz

Taith Disgrifio Sain: Beatriz Santiago Muñoz

Ymunwch ag Artes Mundi a’r disgrifydd sain Anne Hornsby ar gyfer cyfres o deithiau o amgylch Artes Mundi 9. Wedi’i gynllunio ar gyfer pobl Ddall a Rhannol Ddall, bydd pob sesiwn yn archwilio detholiad o weithiau celf neu eiliadau gan artistiaid sydd wedi ennill gwobrau Artes Mundi 9. Mae’r daith hon yn Saesneg.

 

 

Mae Anne Hornsby yn arloeswr ym maes sain-ddisgrifio yn y DU, ac roedd yn gyfrifol am gyflwyno’r ail wasanaeth sain-ddisgrifio yn Lloegr yn Theatr Octagon, Bolton, ym 1989. Lansiodd Mind’s Eye ym 1992 i gynnig sain-ddisgrifiad ar gyfer theatrau, orielau, amgueddfeydd, dawns, gwyliau ffilm a chynnwys ar-lein. Mae hi wedi ennill dwy wobr am ei gwaith ac mae’n hyfforddwr achrededig. Cyn y cyfyngiadau symud, roedd hi’n sain-ddisgrifio dros 100 o ddigwyddiadau’r flwyddyn yn ogystal â chynnig hyfforddiant yn rheolaidd. Mae hi’n edrych ymlaen yn fawr at ddychwelyd i Gymru, er yn rhithwir, ac ehangu mynediad i’r arddangosfa.

 

 

Mae Beatriz Santiago Muñoz yn fwyaf adnabyddus am ffilmiau sydd wedi’u gwreiddio mewn cyfnodau hirfaith o arsylwi ac ymchwil gan gyfuno agweddau ar ethnograffeg a theatr i edrych ar amodau cymdeithasol a gwleidyddol Puerto Rico, ei mamwlad, a’r Carabî. Yn aml, bydd ei gwaith yn canolbwyntio ar ailddatblygu a boneddigeiddio tirwedd Puerto Rico drwy seilwaith newydd neu brosiectau twristaidd neu rymoedd naturiol fel stormydd a daeargrynfeydd diweddar. Gan gydweithio ag ystod eang o bobl o wahanol gefndiroedd gan gynnwys iachawyr, actifyddion, cyn-garcharorion gwleidyddol a chigyddion, mae Muñoz yn ystyried yr unigolion hyn fel prif weithredwyr potensial trawsnewidiol ei chamera. Mewn ffordd farddonol, mae ei gwaith yn datgelu sut mae’r grymoedd yma er newid yn effeithio ar gymunedau lleol.