Alia Farid

Arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae Alia Farid (g 1985) yn byw ac yn gweithio yn Kuwait a Puerto Rico.

Credit: Filmmaker and Sculptor Alia Farid

Mae ei gwaith yn myfyrio ar fanylion gwrthrychau bob dydd sydd wedi cael eu gwneud, eu rhoi ar waith, neu eu gweithredu â llaw – cwpanau yfed cyffredin, gweithgynhyrchu beltiau, ffilmiau teuluol wedi’u gwneud â chamerâu llaw, tapestri crefftwrol – i ddatgloddio hanesion am golled ac i greu llwybrau tuag at ailddarganfod cysylltiad personol a rennir. Mewn ffurf faterol, mae ei gwaith yn darlunio sgyrsiau ymhlith pobl ac ecoleg yr ardal y maent yn byw ynddi er mwyn dod â hanesion dyrchafedig yn ôl i’r wyneb, datgloddio olion materol bywyd bob dydd, a dangos tystiolaeth o ffurfiau mynegiant creadigol sy’n cael eu diystyru yn aml. 

 

Mae wedi cael arddangosfeydd unigol yn Kunsthalle Basel (2022); Amgueddfa Celf Gyfoes St. Louis, Missouri (2022); Kunstinstituut Melly, Rotterdam (2020); a Portikus, Frankfurt am Main (2019). Mae’r sioeau grŵp a gynhaliwyd yn gymharol ddiweddar ac a gynhelir cyn bo hir yn cynnwys cymryd rhan yn Biennale Diriyah (2024), “Quite As It’s Kept”, Arddangosfa Eilflwydd Whitney, Amgueddfa Celf Americanaidd Whitney, Efrog Newydd (2022); 10fed Arddangosfa Deirblwydd Asia a’r Môr Tawel, Brisbane (2021); “Afterglow”, Triennale Yokohama (2020); Arddangosfa Eilflwydd Sharjah 14: “Leaving the Echo Chamber”, Yr Emiraethau Arabaidd Unedig (2019); “Theater of Operations: The Gulf Wars 1991–2001” yn MoMA PS1, Efrog Newydd (2019); 12fed Biennale Gwangju: “Imagined Borders” (2018); 32fed Bienal de São Paulo: “Incerteza Viva” (2018). Bydd ganddi arddangosfeydd unigol cyn bo hir yn 2023–24 yn Oriel Chisenhale, Llundain; Amgueddfa Celf Gyfoes Houston mewn partneriaeth â Rivers Institute; CAC Passerelle, Brest; a Sefydliad Celfyddydau Detroit.    

 

Mae gan Alia Farid BFA o la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico (San Juan), ac MS o’r Rhaglen Celfyddydau Gweledol yn MIT (Caergrawnt) ac MA mewn Astudiaethau Amgueddfeydd a Theori Feirniadol o Programa d’Estudis Independents MACBA (Barcelona). Hi yw enillydd Gwobr Lise Wilhemsen 2023 ac mae’n Gymrawd o Sefydliad Radcliffe 2023–24.  


Please click images to enlarge