Alia Farid

Arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae Alia Farid (g 1985) yn byw ac yn gweithio yn Kuwait a Puerto Rico.

Credit: Filmmaker and Sculptor Alia Farid

Mae ei gwaith yn myfyrio ar fanylion gwrthrychau bob dydd sydd wedi cael eu gwneud, eu rhoi ar waith, neu eu gweithredu â llaw – cwpanau yfed cyffredin, gweithgynhyrchu beltiau, ffilmiau teuluol wedi’u gwneud â chamerâu llaw, tapestri crefftwrol – i ddatgloddio hanesion am golled ac i greu llwybrau tuag at ailddarganfod cysylltiad personol a rennir. Mewn ffurf faterol, mae ei gwaith yn darlunio sgyrsiau ymhlith pobl ac ecoleg yr ardal y maent yn byw ynddi er mwyn dod â hanesion dyrchafedig yn ôl i’r wyneb, datgloddio olion materol bywyd bob dydd, a dangos tystiolaeth o ffurfiau mynegiant creadigol sy’n cael eu diystyru yn aml. 

 

Mae wedi cael arddangosfeydd unigol yn Kunsthalle Basel (2022); Amgueddfa Celf Gyfoes St. Louis, Missouri (2022); Kunstinstituut Melly, Rotterdam (2020); a Portikus, Frankfurt am Main (2019). Mae’r sioeau grŵp a gynhaliwyd yn gymharol ddiweddar ac a gynhelir cyn bo hir yn cynnwys cymryd rhan yn Biennale Diriyah (2024), “Quite As It’s Kept”, Arddangosfa Eilflwydd Whitney, Amgueddfa Celf Americanaidd Whitney, Efrog Newydd (2022); 10fed Arddangosfa Deirblwydd Asia a’r Môr Tawel, Brisbane (2021); “Afterglow”, Triennale Yokohama (2020); Arddangosfa Eilflwydd Sharjah 14: “Leaving the Echo Chamber”, Yr Emiraethau Arabaidd Unedig (2019); “Theater of Operations: The Gulf Wars 1991–2001” yn MoMA PS1, Efrog Newydd (2019); 12fed Biennale Gwangju: “Imagined Borders” (2018); 32fed Bienal de São Paulo: “Incerteza Viva” (2018). Bydd ganddi arddangosfeydd unigol cyn bo hir yn 2023–24 yn Oriel Chisenhale, Llundain; Amgueddfa Celf Gyfoes Houston mewn partneriaeth â Rivers Institute; CAC Passerelle, Brest; a Sefydliad Celfyddydau Detroit.    

 

Mae gan Alia Farid BFA o la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico (San Juan), ac MS o’r Rhaglen Celfyddydau Gweledol yn MIT (Caergrawnt) ac MA mewn Astudiaethau Amgueddfeydd a Theori Feirniadol o Programa d’Estudis Independents MACBA (Barcelona). Hi yw enillydd Gwobr Lise Wilhemsen 2023 ac mae’n Gymrawd o Sefydliad Radcliffe 2023–24.  


Please click images to enlarge

Taith 3D Alia Farid

Mae Alia Farid yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau llai adnabyddus, sy’n aml yn cael eu dileu’n fwriadol. Mae gweithiau cerfluniol yn ymchwilio i gamreoli adnoddau naturiol ac effaith diwydiannau echdynnol ar dir, ecoleg a gwead cymdeithasol de Irac a Kuwait, tra bod gweithiau fideo yn creu portreadau agos-atoch o unigolion wrth iddynt blethu cysylltiadau cymdeithasol ynghyd i wrthsefyll a goresgyn adfyd o fewn y rhain cyd-destunau a thwf materoliaeth newydd a grëwyd gan economi sy’n canolbwyntio ar olew. Wedi’i wreiddio yn hanes ei theulu ei hun, mae arfer Farid yn mynd i’r afael â sut mae hyn yn croestorri â hanes cymdeithasol a gwleidyddol y rhanbarth i fynd y tu hwnt i ffiniau cenedlaethol ac ideolegol.

Alia Farid Disgrifiad Sain

YouTube player

Gwrandewch ar ddisgrifiad sain o arddangosfa Alia Farid.

Cyfweliad gydag ArtReview

Artes Mundi 10 Launch, National Museum Cardiff, 19th October 2023. Photography – Polly Thomas

Darllenwch y cyfweliad ArtReview gyda Alia Farid yma.

 

Mae ArtReview yn bartner cyfryngau i Artes Mundi 10.