Carolina Caycedo

Credit: Carolina Caycedo - Credit Ruben Díaz

Artist amlddisgyblaethol yw Carolina Caycedo sy’n adnabyddus am ei pherfformiadau, fideos, llyfrau artist, cerfluniau a gosodweithiau sy’n ymdrin â materion amgylcheddol a chymdeithasol.

 

Mae ei gwaith yn cyfrannu at lunio cof hanesyddol amgylcheddol fel elfen sylfaenol at beidio ag ailadrodd trais yn erbyn endidau dynol ac nad ydynt yn ddynol.

 

Roedd yn un o’r Cymrodorion Artistiad Latinx UDA cychwynnol yn 2021-22 ac yn Gymrodor cychwynnol y Gororau ar gyfer y Ganolfan er Dychymyg yn y Gororau ym Mhrifysgol Talaith Arizona a Chanolfan Vera List i Gelf a Gwleidyddiaeth yn yr Ysgol Newydd. 

 

Cynrychiolir Carolina Caycedo gan Commonwealth and Council, LA ac Instituto de Visión, Bogotá.


Please click images to enlarge