Cymuned Dawns Neuadd Cymru

Medi 2023 – Mai 2024

Gyda chefnogaeth Cronfa Treftadaeth y Loteri

Fel rhan o raglen gyhoeddus AM10, buom yn gweithio mewn partneriaeth â lleoliadau i ddatblygu cyfres o brosiectau gyda chymunedau. Cafodd y rhain eu gwireddu mewn ymateb i’r themâu a’r syniadau a oedd yn bresennol yn yr ymarferion a’r gweithiau a oedd yn cael eu harddangos gan bob un o’r saith artist. Cymerodd y prosiectau sawl ffurf tra bod cymunedau hefyd wedi cyfrannu at ein cyfres o bodlediadau a chynhyrchu labeli deongliadol a ddangosir yn yr orielau.

 

 

Gweithiodd Cymuned Dawns Neuadd Cymru mewn ymateb i waith Naomi Rincon Gallardo gyda Chapter drwy gyfres o bedwar gweithdy pedair awr estynedig, gan gynnwys gweithdy DJ, gweithdy ar Hyder y Corff, y gweithdy corff a symud, Sgwrs Ffyngau Cwiar, a Gweithdy Gwneud Collage a Chylchgrawn. Arweiniwyd y prosiect gan Raven Spiteri, sy’n parhau i gynhyrchu cyhoeddiad sy’n ffoto-draethawd o’r pedwar gweithdy. Yn ogystal â’r cylchgrawn, roedd y prosiect yn cynnwys 12 o gyfranogwyr mewn gweithgareddau gan gynnwys pedwar gweithdy, pedwar cyfweliad i’w cynnwys mewn podlediadau, testun a gynhyrchwyd fel ‘para-label’ ac un daith gyhoeddus.