Rushdi Anwar

Arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Yn ei waith, mae Rushdi Anwar (g 1971, Halabja, Cwrdistan [Cwrdistan-Irac]) yn myfyrio ar y materion gwleidyddol-gymdeithasol sy’n dal i aflonyddu ar geowleidyddiaeth Gorllewin Asia (a arferai gael ei adnabod fel “Y Dwyrain Canol”).

Credit: Rushdi Anwar

Gan ddefnyddio ei brofiadau personol o ddadleoli, gwrthdaro a thrawma a ddioddefodd dan gyfundrefnau trefedigaethol ac ideolegol Irac, mae celf Anwar yn cyfeirnodi ac yn ysgogi trafodaeth ynglŷn â statws tegwch cymdeithasol – gan archwilio ei gymhlethdod gwleidyddol, cymdeithasol a chrefyddol drwy astudiaeth o ffurf a’i materoliaeth. Gan ddefnyddio gosodiadau, cerfluniau, paentiadau, ffotograffiaeth a fideo, mae ei ymarfer yn dwyn i gof argyfwng beunyddiol y miloedd o bobl wedi’u dadleoli sydd ar hyn o bryd yn dioddef gwahaniaethu ac erledigaeth, tra’n cwestiynu’r posibilrwydd o waredigaeth ac yn dadlau bod angen i bawb ddangos empathi fel rheidrwydd cymdeithasol 

 

Cafodd Anwar ei PhD o Brifysgol RMIT, Melbourne, ac ar hyn o bryd mae’n Uwch Ddarlithydd yn yr adran baentio ym Mhrifysgol Chiang Mai, Gwlad Thai. Mae wedi cael arddangosfeydd unigol a grŵp yn Awstralia, Awstria, Bwlgaria, Canada, Tsieina, Ciwba, y Ffindir, Ffrainc, Japan, Cwrdistan, Norwy, De Corea, y Swistir, Gwlad Thai, yr Emiradau Arabaidd Unedig, y Deyrnas Unedig, yr Unol Daleithiau a Fietnam. Mae ei brif arddangosfeydd yn ddiweddar yn cynnwys “Sharjah Biennial 15: Thinking Historically in the Present”, Sharjah (2023); “Art in Conflict”, arddangosfa deithiol Cofeb Ryfel Awstralia, lleoliadau amrywiol, Awstralia (2022–24); “wHole”, Amgueddfa Celf Fodern Heide, Melbourne (2022); “Now”, Oriel Esta yn Y Ffatri Ddiwylliant, Sulaymaniyah (2022); “The Tides of the Century”, Amgueddfa Ynys Ocean Flower, Danzhou (2021); ac “Escape Routes: Bangkok Art Biennale”, Bangkok (2020).  

 

Ar hyn o bryd mae Anwar yn byw rhwng Chiang Mai, Gwlad Thai, a Melbourne, Awstralia. 


Please click images to enlarge

Taith 3D Rushdi Anwar

Mae Rushdi Anwar yn hanu o Halabja, Cwrdistan yn wreiddiol (Cwrdistan-Irac), ac mae’n defnyddio profiadau ac atgofion personol, i fyfyrio’n farddonol ar broblemau cyfoes dadleoli, hunaniaeth, gwrthdaro a thrawma a ddioddefir o dan gyfundrefnau trefedigaethol ac ideolegol. Mae ei waith, sy’n seiliedig ar ei gefndir fel Cwrd, sydd wedi byw trwy drais diweddar y rhanbarth hwn, yn cyfeirio at aflonyddwch geo-wleidyddol cyfredol a hanesyddol trwy ffurf, deunydd a phrosesau gwneud, gan ddwyn i gof helyntion bob dydd erledigaeth gymdeithasol-wleidyddol, a dod â hyn i gysylltiad â rhwydwaith ehangach o brofiadau a chwestiynau dynol. 

At The Table gyda Rushdi Anwar

YouTube player

Fel rhan o gyfres At The Table, cyfarfu Rushdi Anwar mewn sgwrs â Dr Omar Kholeif, Cyfarwyddydd Casgliadau ac Uwch Guradur y Sharjah Art Foundation, Hawzhin Azeez, Cyd-Gyfarwyddwraig y Ganolfan Astudiaethau Gwrdaidd ac Athro Anthropoleg Cymdeithasol ym Mhrifysgol Stockholm, Shahram Khosravi. Cyflwynwyd y gyfres At The Table mewn partneriaeth â British Council Cymru.

Cyfweliad gydag ArtReview

Artes Mundi 10 Launch, National Museum Cardiff, 19th October 2023. Photography – Polly Thomas

Darllenwch y cyfweliad ArtReview gyda Rushdi Anwar yma.

 

Mae ArtReview yn bartner cyfryngau i Artes Mundi 10.