Taloi Havini

Credit: Taloi Havini - Credit Zan Wimberley

Artist amlddisgyblaethol yw Taloi Havini sy’n defnyddio gwahanol gyfryngau gan gynnwys ffotograffiaeth, sain-fideo, cerfluniaeth, gosodwaith ymdrwythol ac argraffu. Themâu craidd ar draws gwaith Havani yw cynhyrchu gwybodaeth, etifeddu, mapio a chynrychioli mewn perthynas â’i mamwlad yn Bougainville.

 

Mae ei phrif gomisiynau ac arddangosfeydd yn cynnwys TBA21- Academy a Schmidt Ocean Institute, Ocean Space, Fenis; Artspace, Sydney; Uwchgynhadledd Gelfyddyd Dhaka, Bangladesh; Palais de Tokyo, Paris; Biennale Sharjah 13; 9fed Triennale Celfyddyd Gyfoes Asia’r Môl Tawel, QAGOMA, Brisbane: Y Genedlaethol, AGNSW, Sydney. Cedwir ei gwaith mewn casgliadau cyhoeddus gan Sefydliad Celfyddyd Sharjah, Oriel Gelfyddyd De Cymru Newydd (AGNSW), Oriel Genedlaethol Victoria, KADIST ac Oriel Gelf Queensland (QAGOMA). 


Please click images to enlarge