Taith Disgrifio Sain: Carrie Mae Weems

Taith Disgrifio Sain: Carrie Mae Weems

Ymunwch ag Artes Mundi a’r disgrifydd sain Anne Hornsby ar gyfer cyfres o deithiau o amgylch Artes Mundi 9. Wedi’i gynllunio ar gyfer pobl Ddall a Rhannol Ddall, bydd pob sesiwn yn archwilio detholiad o weithiau celf neu eiliadau gan artistiaid sydd wedi ennill gwobrau Artes Mundi 9. Mae’r daith hon yn Saesneg.

 

 

Mae Anne Hornsby yn arloeswr ym maes sain-ddisgrifio yn y DU, ac roedd yn gyfrifol am gyflwyno’r ail wasanaeth sain-ddisgrifio yn Lloegr yn Theatr Octagon, Bolton, ym 1989. Lansiodd Mind’s Eye ym 1992 i gynnig sain-ddisgrifiad ar gyfer theatrau, orielau, amgueddfeydd, dawns, gwyliau ffilm a chynnwys ar-lein. Mae hi wedi ennill dwy wobr am ei gwaith ac mae’n hyfforddwr achrededig. Cyn y cyfyngiadau symud, roedd hi’n sain-ddisgrifio dros 100 o ddigwyddiadau’r flwyddyn yn ogystal â chynnig hyfforddiant yn rheolaidd. Mae hi’n edrych ymlaen yn fawr at ddychwelyd i Gymru, er yn rhithwir, ac ehangu mynediad i’r arddangosfa.

 

 

Un o’r artistiaid cyfoes mwyaf dylanwadol o America sy’n gweithio heddiw yw Carrie Mae Weems, sydd, drwy ei gwaith dros dri deng mlynedd, wedi ymchwilio i a chanolbwyntio ar y materion difrifol sy’n wynebu Americanwyr Affricanaidd, yn enwedig perthnasoedd teuluol, hunaniaeth ddiwylliannol, rhywiaeth, dosbarth, systemau gwleidyddol a chanlyniadau grym. Yn fwy diweddar, mae’n gweld ei gwaith yn siarad y tu hwnt i’r profiad Du i gwmpasu cymhlethdod y profiad dynol ehangach a chynhwysiant cymdeithasol. Er ei bod yn fwyaf adnabyddus am ei gwaith gyda ffotograffiaeth, mae ei chorff gwaith cymhleth ac arobryn yn defnyddio delweddau drwy osodwaith, perfformio a fideo, gan symud o’r dogfennol i greu lluniau a drefnir yn ofalus i adeiladu naratifau. Yn aml, mae wedi defnyddio ei hun yn ei gwaith, gan ddefnyddio’r ddelwedd luniedig fel cyfrwng i gwestiynu syniadau ac fel modd i gynrychioli delweddau o gymunedau duon, yn arbennig merched, sydd yn aml wedi’u cau allan o gael eu cynrychioli yn y brif ffrwd. Mae’r cyrff hyn o waith ffotograffig wedi estyn y cyfleoedd ar gyfer merched duon eraill o artistiaid.