Cymru Fenis 10 Cymrawd Ymweliad ag Oriel Whitechapel

Ar 24 Chwefror, fe wnaethom drefnu digwyddiad diwrnod o hyd yn Oriel Whitechapel yn Llundain, ar gyfer Cymrodyr Cymru Fenis 10. Roedd y man agored llachar yn Oriel Whitechapel â golygfeydd dros orwel eiconig Dwyrain Llundain yn gefndir perffaith ar gyfer diwrnod o sgyrsiau ysbrydoledig, trafodaethau ac ymweliadau oriel.

 

Diolch i’r pedwar siaradwr, a roddodd gipolwg ar y cyd i wahanol ystyriaethau, dewisiadau amgen a’r hyn y gallai ‘gweithio’n rhyngwladol’ ei olygu. Daeth Viviana Checchia, Curadur Preswyl yn Delfina Foundation, â phersbectif dwfn ac ymagwedd at ddiffiniadau o fewn cyd-destun ei gwaith fel rhan o’r sefydliad curadurol crwydrol Vessel yn ne’r Eidal. Siaradodd Caoimhin Mac Giolla Leith, beirniad, curadur a darlithydd am y defnydd o iaith mewn celf gyfoes, gan godi cwestiynau am ystyr, cyfieithu a hanes wrth gysylltu â sut mae’r Gymraeg ac ieithoedd coll yn creu cysylltiadau â lle ac amser.

 

Datblygodd Mariam Zulfiqar, Cyfarwyddwr Artangel sgwrs ar ‘Sut ydych chi’n meddwl am eich gwaith mewn man cyhoeddus,’ taith fer beirniadol yn edrych ar waith ar y gweill gan artistiaid WV10 a sut maent yn archwilio ac yn deall yr amodau a’r cyfleoedd a gyflwynir gan ymgysylltu â chyhoedd gwahanol. Yn olaf, ymunodd Katrina Brown, Cyfarwyddwr sefydlu The Common Guild, Glasgow, â ni yn rhithwir i siarad am ‘International and Events’, gan amlinellu ei phrofiad ac amodau gwahanol feysydd rhaglennu The Common Guild yn ogystal â’i gwaith fel cyfarwyddwr o adrifiadau cyntaf Gŵyl Ryngwladol Glasgow.

 

Ysgogodd yr holl bynciau drafodaeth helaeth ymhlith y Cymrodyr, gan agor allan i ddealltwriaeth gynnil o’r byd celf a photensial eu lleoedd ynddo.

 

Darganfod mwy am bartneriaeth Cymru yn Fenis

 

Wales Venice 10 logo and the CASW logo


Please click images to enlarge


Cymru Fenis 10 Cymrodorion

Cymru Fenis 10 Cymrawd Ymweliad ag Oriel Whitechapel

Farah Allibhai

A black and white photo of a woman called Phoebe Davies. She is wearing a black t-shirt. She has short wavy hair. Her elbow is leaning on the table and her head is resting on her hand.

Phoebe Davies

A man called Paul Eastwood is sat on the ground with his legs crossed and his chin resting in his interlocked hands. He is wearing a blue shirt, wears round glasses and has a moustache. He is sat in front of a hanging tapestry.

Paul Eastwood

A woman called Heledd C Evans is looking directly towards the camera with a slight smile. She has brown bobbed hair with a fringe. She is wearing gold hooped earrings. It is a close-up image of her face.

Heledd C Evans

Rebecca Jagoe is wearing theatrical red and cream clothes and reading from A4 paper. Their face cannot be seen from the angle of the photograph. Behind them, you can see an audience of people watching them perform.

Rebecca Jagoe

A woman called Rhiannon Lowe is outside in a London street. She is wearing a black t-shirt that says '#STAND BY YOUR TRANS'. She is talking through a red and white speaker phone. Behind her is a tree and a white building.

Rhiannon Lowe

A black and white portrait photo of a man called Owain Train McGilvary. He is wearing a pale-coloured jumper and he has short hair.

Owain Train McGilvary

A woman called Cinzia Mutigli is smiling directly at the camera. She is wearing a black t-shirt and has long dark hair.

Cinzia Mutigli

A woman called Cynthia MaiWa Sitei looks at a black and white photograph to her right-hand side. She has dark braided afro hair and is wearing a black leather jacket and long dangly earrings.

Cynthia MaiWa Sitei

Cymru Fenis 10 Cymrawd Ymweliad ag Oriel Whitechapel

Jennifer Taylor