Cymru Fenis 10 Preswyliad Artistiaid

Cawsom amser gwych gyda 10 Cymrawd Cymru Fenis (Wales Venice 10 Fellows) ar gyfer eu preswyliad artist yng Ngwlad yr Haf, 10-12 Chwefror, 2023. Cychwynnodd dydd Gwener y daith gyda sgwrs a thaith gan Briony Brickell, Cyfarwyddwr Cyswllt Dysgu ar gyfer Ewrop Oriel Hauser & Wirth yn Bruton, cartref rhaglen fywiog o arddangosfeydd, digwyddiadau a gweithgareddau dysgu sy’n cysylltu â’r gymuned leol. Roedd y gerddi ar y safle, a ddyluniwyd gan Piet Oudolf, hefyd yn hyfryd.

 

Am benwythnos o sgyrsiau, cawsom gwmni Benjamin Cook, sylfaenydd a chyfarwyddwr LUX, asiantaeth y DU i gefnogi a hyrwyddo artistiaid sy’n gweithio gyda’r ddelwedd symudol; Osei Bonsu, curadur ac awdur Prydeinig-Ghanaidd yn Llundain a Pharis, sydd ar hyn o bryd yn guradur Celf Ryngwladol yn Tate Modern; a Zasha Colah, Cyfarwyddwr Artistig Ar/ge Kunst yn yr Eidal, a drafododd ar y cyd ffyrdd rhyngwladol o weithio, sofraniaeth ddiwylliannol a phrosiectau sy’n annog cydweithio.

 

Ochr yn ochr â’r rhaglen hon o weithgareddau, rhoddwyd amser a lle i artistiaid fyfyrio, cerdded ac ymchwilio, cyfrannu at eu datblygiad unigol a rhoi rhywbeth i gnoi cil drosto fel rhan o’r rhaglen ddatblygiadol ehangach a gynhelir tan ddiwedd mis Mawrth.

Darganfod mwy am bartneriaeth Cymru yn Fenis


Please click images to enlarge


Wales Venice 10 Fellows

Cymru Fenis 10 Preswyliad Artistiaid

Farah Allibhai

A black and white photo of a woman called Phoebe Davies. She is wearing a black t-shirt. She has short wavy hair. Her elbow is leaning on the table and her head is resting on her hand.

Phoebe Davies

A man called Paul Eastwood is sat on the ground with his legs crossed and his chin resting in his interlocked hands. He is wearing a blue shirt, wears round glasses and has a moustache. He is sat in front of a hanging tapestry.

Paul Eastwood

A woman called Heledd C Evans is looking directly towards the camera with a slight smile. She has brown bobbed hair with a fringe. She is wearing gold hooped earrings. It is a close-up image of her face.

Heledd C Evans

Rebecca Jagoe is wearing theatrical red and cream clothes and reading from A4 paper. Their face cannot be seen from the angle of the photograph. Behind them, you can see an audience of people watching them perform.

Rebecca Jagoe

A woman called Rhiannon Lowe is outside in a London street. She is wearing a black t-shirt that says '#STAND BY YOUR TRANS'. She is talking through a red and white speaker phone. Behind her is a tree and a white building.

Rhiannon Lowe

A black and white portrait photo of a man called Owain Train McGilvary. He is wearing a pale-coloured jumper and he has short hair.

Owain Train McGilvary

A woman called Cinzia Mutigli is smiling directly at the camera. She is wearing a black t-shirt and has long dark hair.

Cinzia Mutigli

A woman called Cynthia MaiWa Sitei looks at a black and white photograph to her right-hand side. She has dark braided afro hair and is wearing a black leather jacket and long dangly earrings.

Cynthia MaiWa Sitei

Cymru Fenis 10 Preswyliad Artistiaid

Jennifer Taylor