Artes Mundi 10

20 Hydref 2023 - 25 Chwefror 2024

Chapter
Oriel Gelf Glynn Vivian
Mostyn
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Oriel Davies

Artes Mundi 10, Partner Cyflwyno: Bydd Sefydliad Bagri yn drobwynt i Artes Mundi wrth i ni ddathlu cymynroddion yr ugain mlynedd diwethaf ar yr un pryd, gan weithio gyda rhai o leisiau artistig mwyaf eithriadol y cyfnod diweddar, gan edrych ymlaen at sicrhau ein bod yn parhau i fod yn berthnasol am yr ugain mlynedd nesaf.

 

I ddathlu’r pen-blwydd 20 oed hwn, bydd arddangosfa AM10 yn cael ei chyflwyno am y tro cyntaf ledled Cymru mewn pum lleoliad cenedlaethol, sef Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Chapter yng Nghaerdydd; Oriel Gelf Glynn Vivian yn Abertawe, Oriel Davies yn y Drenewydd ac Oriel Mostyn yn Llandudno, gan roi mwy fyth o gyfleoedd i gynulleidfaoedd cenedlaethol a rhyngwladol brofi’r sioe. Bydd arddangosfa AM10 yn cynnwys cyflwyniadau unigol sylweddol o waith newydd a chyfredol saith o artistiaid cyfoes rhyngwladol pwysicaf y byd.

Credit: Artes Mundi 10 shortlisted artists. Top row from left to right: Rushdi Anwar, Naomi Rincón Gallardo, Mounira Al Solh, Carolina Caycedo; Bottom row from left to right: Taloi Havini, Alia Farid, Nguyễn Trinh Thi

Rushdi Anwar yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Ganwyd yng Nghwrdistan. Mae’n byw ac yn gweithio rhwng Gwlad Thai ac Awstralia.

 

Carolina Caycedo yn Oriel Davies, y Drenewydd a Chapter, Caerdydd. Ganwyd yn y Deyrnas Unedig i rieni o Golombia. Mae hi’n byw ac yn gweithio yn UDA.

 

Alia Farid yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Cafodd ei eni yn Kuwait. Mae’n byw ac yn gweithio rhwng Kuwait City a Puerto Rico.

 

Naomi Rincón Gallardo yn Chapter, Caerdydd. Ganwyd yn UDA. Mae hi’n byw ac yn gweithio ym Mecsico.

 

Taloi Havini ym Mostyn, Llandudno a Chapter, Caerdydd. Ganwyd yn Bougainville, llwyth Nakas/Haká. Mae hi’n byw ac yn gweithio yn Awstralia.

 

Nguyn Trinh Thi yn Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe a Chapter, Caerdydd. Cafodd ei geni yn Fietnam ac mae’n parhau i fyw a gweithio yno.

 

Mounira Al Solh yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Ganwyd yn Libanus. Mae hi’n byw ac yn gweithio yn Libanus a’r Iseldiroedd.

Ar draws Cymru, bydd cyflwyniadau unigol gan bob artist yn edrych ar syniadau sy’n ymwneud â chysylltiadau â thir, tiriogaethau a hanes sy’n cael eu herio, cwestiynu cenedligrwydd a’i effaith ar yr amgylchedd, a sut mae’r syniadau hyn yn herio syniadau rhagdybiedig ynghylch hunaniaeth a pherthyn.

 

Ochr yn ochr â hyn, bydd ein Rhaglen Gyhoeddus yn rhoi cyfleoedd unigryw, creadigol a llawn dychymyg i bawb beth bynnag fo’u hoed, eu profiad neu eu cefndir. Mae meithrin creadigrwydd a diwylliant o fewn cyd-destun ehangach bywyd bob dydd yn allweddol i ddarpariaeth graidd Artes Mundi. Bydd y gyfres helaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau am ddim yn cael eu cynnig gan dîm penodol ar-lein ac wyneb yn wyneb, a byddant yn cynnwys y canlynol yn fras:

 

  • Sgyrsiau: ‘Wrth y bwrdd gyda …’ trafodaethau panel sgwrsio ar-lein gyda phob artist ac artistiaid, curaduron, awduron a haneswyr rhyngwladol uchel eu proffil eraill
  • Theithiau digidol rhyngweithiol 360 gradd o arddangosfeydd artistiaid ochr yn ochr â dogfennau ffotograffig ym mhob un o’r pump lleoliad
  • Teithiau arddangos cyhoeddus, arbenigol a chymunedol sy’n creu mynediad i bawb, yn enwedig cynulleidfaoedd Byddar ac anabl drwy Iaith Arwyddion Prydain, Disgrifiadau Sain, capsiynau caeedig ac isdeitlo
  • Podlediadau sy’n cynnwys recordiadau sain o bob sgwrs panel sydd ar gael ar ein gwefan a rhai ein lleoliadau partner, yn ogystal â llwyfannau byd-eang
  • Comisiynau ysgrifennu creadigol a gyhoeddwyd yn ein cyfnodolyn ar-lein, gan gynnwys y comisiynau hynny o gynnwys Cymraeg gwreiddiol
  • Rhaglen ysgolion, gweithdai i deuluoedd a digwyddiadau a gweithgareddau eraill hygyrch i bawb
  • Rhaglen fentora ar gyfer artistiaid o Gymru sy’n cynnwys artistiaid bob dwy flynedd, curaduron, haneswyr a meddylwyr

Beirniaid

Beirniaid Gwobr Artes Mundi yw Katya García-Antón, Wanda Nanibush a Gabi Ngcobo, ac rydym yn ddiolchgar iddynt am y mewnwelediad, y rhwydweithiau a’r wybodaeth a gyfrannwyd ganddynt i’n sgyrsiau a’n penderfyniadau.

Katya García-Antón – Katya García-Antónyn yw cyfarwyddwr a Amgueddfa Gelf Gogledd Norwy (NNKM), Tromso 

 

Wanda Nanibush – Rhyfelwraig dros ddelweddau a geiriau, curadur a threfnydd cymunedol Anishinaabe-kwe yw Wanda Nanibush o Genedl Gyntaf y Beausoleil. Ar hyn o bryd, Nanibush yw Curadur cyntaf Celfyddyd Frodorol a chydbennaeth Adran Celfyddyd Frodorol a Chanadaidd Oriel Gelf Ontario (AGO), Toronto 

 

Gabi Ngcobo– Artist, curadur ac addysgydd yw Gabi Ngcobo sy’n byw yn Johannesburg, De Affrica. Ers dechrau’r ganrif hon, mae Ngcobo wedi bod ynghlwm â phrosiectau artistig, curadurol ac addysgol ar y cyd yn Ne Affrica ac yn rhyngwladol. Cyfarwyddwr Curadurol Javett-UP yw Ngcobo 

Gwobrau

Bydd gwaith gan bob artist yn ymddangos yn yr arddangosfa bob dwy flynedd gydag enillydd Gwobr nodedig Artes Mundi gwerth £40,000 yn cael ei gyhoeddi yn ystod y cyfnod arddangos.

 

Mae rhifynnau yn y gorffennol wedi gweld Artes Mundi yn cydweithio ag artistiaid ar adegau hollbwysig yn eu gyrfaoedd, eu cyflwyniad cyntaf yn aml i gynulleidfaoedd yn y DU, gyda llawer ohonynt bellach wedi ennill eu plwyf ar y llwyfan byd-eang, gan gynnwys Dineo Seshee Bopape, Prabhakar Pachpute, Ragnar Kjartansson, Theaster Gates, John Akomfrah, Teresa Margolles, Xu Bing a Tania Bruguera. 


Artistiaid

A black and white portrait image of Artes Mundi 10 selected artist, Mounira Al Solh

Mounira Al Solh

Bydd yn arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

A black and white portrait image of Artes Mundi 10 selected artist, Rushdi Anwar

Rushdi Anwar

Bydd yn arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

A black and white portrait image of Artes Mundi 10 selected artist, Carolina Caycedo

Carolina Caycedo

Bydd yn arddangos yn Oriel Davies a hefyd Chapter

A black and white portrait image of Artes Mundi 10 selected artist, Alia Farid

Alia Farid

Bydd yn arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

A black and white portrait image of Artes Mundi 10 selected artist, Taloi Havini

Taloi Havini

Bydd yn arddangos yn Mostyn a hefyd Chapter

A black and white portrait image of Artes Mundi 10 selected artist, Nguyễn Trinh Thi

Nguyễn Trinh Thi

Bydd yn arddangos yn Glynn Vivian a hefyd Chapter

A black and white portrait image of Artes Mundi 10 selected artist, Naomi Rincón Gallardo

Naomi Rincón Gallardo

Bydd yn arddangos yn Chapter


Venues

Artes Mundi 10

Artes Mundi 10 yn Chapter

Artes Mundi 10

Artes Mundi 10 yn Oriel Gelf Glynn Vivian

Artes Mundi 10

Artes Mundi 10 yn Mostyn

Artes Mundi 10

Artes Mundi 10 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Artes Mundi 10

Artes Mundi 10 yn Oriel Davies

Partneriaid Cyflwyno

 

Partneriaid Craidd

 

Partneriaid Cyllido

 

Partneriaid Celf

 

 

Partneriaid Orielau

 

 

Partner Cyfryngau

 

Partner PR

Partner Lletygarwch